Z. Kękuś (PPP 466) 11 lipca, KP IV Kraków, mł. insp. K. Martyka, st. sierż. K. Czerwiec i ja…

W dniu 6 lipca, po godz. 08:00 odebrałem przesyłkę listową poleconą z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Otworzyłem ją ok. 09:30. Zawierała wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu… 6 lipca, o godz. 09:00. Miałem być przesłuchiwany w sprawie z mojego zawiadomienia o niesłusznym pozbawieniu wolności, ze skutkiem śmiertelnym, 33-letniego Rumuna Claudiu Crulica. Złożonym w KP IV w Krakowie 6 lipca pismem usprawiedliwiłem niestawiennictwo. Zapowiedziałem moje stawiennictwo, w dniu 11 lipca. Będę przesłuchiwany w kilku sprawach.