Z.Kękuś (PPP 467) A.Dudo ustal, czy Polakom grozi wojna ze strony NATO, bo Z. Ziobro „głowa w piach”

Bardzo popularna w mediach społecznościowch Katarzyna Szewczyk powiedziała w opublikowanym 21 września 2022 r. na kanale Grzegorz Kusz Agent Specjalny – YouTube m.in.: „Mam jeszcze jedną informację teraz wam do przekazania. Ona jest bardzo trudna do tego, żeby ją ubrać w słowa. Dlatego wybaczcie jeśli będę się w tym plątać. Dlatego teraz będzie rebus. Miałam możliwość spotkać się z osobami z bardzo wysokich szczebli pewnej grupy, która, której przewodzi Natalia, Alicja, Tomek i Ola. To jest taka grupa, w której osoby, które z tej grupy pochodzą przywodz, dowodzą tą grupą. To są, ci ludzie są tacy sami jak my. Mimo że są w tej zgrai. I mają wgląd w różne dokumenty. I dla wielu może to być szokująca informacja, dla wielu już oczywista, bo sami ją wydedukowali. Ta grupa, czyli jeszcze raz powtórzę Natalia, Alicja, Tomek i Ola, to grupa która teoretycznie według wielu ma nas chronić, którą pragniemy, żeby tutaj się rozgościła na naszym terytorium, oni także posiadają swoje agendy. I w tej rozpisce jest deadline, jest 2024 rok, do którego właśnie ta grupa, czyli Natalia, Ala, Tomek i Ola mają spowodować, że Polacy zostaną powołani do broni i staną do wojny, militarnej. (…) Ale z innych źródeł również wiem, tych, którzy tutaj w sercu mają bardzo duży patriotyzm, że na czele polskich wojsk i nas nie stanie polski generał. (…).” Źródło: „WIELKA TRANSFORMACJA, czyli CZAS ZMIAN cz.1 – Katarzyna Szewczyk | 212”;    • WIELKA TRANSFORMA…   21 września 2022 r. Deadline to ostateczny termin. Rozwiązanie rebusa K. Szewczyk to NATO, a NATO to – North Atlantic Treaty Organization, tj. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli… „grupa która teoretycznie według wielu ma nas chronić, którą pragniemy, żeby tutaj się rozgościła na naszym terytorium”. To znaczy, nie wszyscy pragniemy. Ale są tacy, którzy pragną bardzo, bo… teoretycznie według wielu – Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak itd. itp. – ma nas chronić. Wywiad z K. Szewczyk ma ponad 1.200.000 wyświetleń. Zaniepokojony informacją podaną przez K. Szewczyk, nie wykluczając realizacji groźby, którą przedstawiła, pismem sprzed ponad pół roku, z 8 stycznia 2023 r., skierowanym do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry złożyłem wniosek o przeprowadzenie przez Prokuratora Generalnego mającego na celu: 1.ustalenie źródeł informacji Katarzyny Szewczyk o tym, że: 1.do 2024 roku: „Polacy zostaną powołani do broni i staną do wojny, militarnej.”, 2.„na czele polskich wojsk i nas nie stanie polski generał.” 2.ustalenie rzeczywistego zagrożenia dla Polaków/Polski wojną militarną wszczętą z przyczyn podanych Katarzynie Szewczyk przez jej źródła, 3.ustalenie, czy Polakom grozi wojna militarna ze strony NATO. Z. Ziobro wypchnął zgłoszoną mu przeze mnie sprawę nie tylko z Prokuratury Krajowej – do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach (prokurator Iwona Maciołek), a ta do Komisariatu Policji I w Katowicach (sierż. Katarzyna Sokół-Woźniak) – ale także ze świadomości… Nie otrzymałem z Prokuratury Krajowej odpowiedzi. Natomiast kierowana przez prokuratora Sławomira Barnasia Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe w Katowicach doręczyła mi przed kilkoma dniami postanowienie z 28.04.2023 r. sierż. Katarzyny Sokół-Woźniak, zatwierdzone 11.05.2023 r. przez prokurator Iwoną Maciołek, w sprawie… nie złożonego przeze mnie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Doręczono mi je z pouczeniem, że przysługuje mi, jako… pokrzywdzonemu, prawo do jego zaskarżenia. Nie przestają mnie zaskakiwać podwładni korpusu nieskazitelnych charakterów – każdy prokurator musi być nieskazitelnego charakteru – któremu szefuje Zbigniew Ziobry. Gdy składam zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, nie są rozpoznawane, a gdy pytam, dlaczego, informują mnie, że… zostały rozpoznane. Znaczy kłamią. Gdy nie składam, wymyślają je sobie, rozpoznają, wydają postanowienie, przysyłają mi je z pouczeniem, że mogę je – jako pokrzywdzony – zaskarżyć. Ponieważ w.w. wnioski, które skierowałem do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry nie zostały rozpoznane, a zagrożenie przedstawione przez Katarzynę Szewczyk uważam za wielce realne, większe niż by się to wielu wydawało, skierowałem te same do Andrzeja Dudy – na podstawie art. 126. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.” Jeśli zaś chodzi o panie, sierż. Katarzynę Sokół-Woźniak i prokurator Iwonę Maciołek, skierowałem wnioski do ich najwyższych rangą przełożonych o poddanie ich procedurze adekwatnej do ujawnionego przez nie – finansowane z budżetu państwa – potencjału intelektualnego. Znaczy badaniom…