Z.Kękuś PPP 523 RPO Marcin Wiącek, obrońca pasożyta A. Zolla i „sędzi” B.Stój. 3 lipca, KP IV w Kraków