2024.06.12 E-mail Zbigniewa Kękusia do przedstawicieli opinii publicznej w sprawie możliwego prowadzenia przez Z. Kękusia od 13 czerwca 2024 r. przed kierowanym przez Marcina Wiącka Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich protestu głodowego i jego przyczyn –  tj. pomijania przez podwładnych RPO M. Wiącka w pismach do Z. Kękusia kasacji Prokuratora Generalnego z 11 sierpnia 2011 r. i wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2012 r. – i możliwych skutków.

Załączniki: