Z.Kękuś (PPP 482) RPO M. Wiącku zmuś minister zdrowia K. Sójkę do przestrzegania prawa. Tusk: odra!

W niniejszym PPP prezentuję m.in., jak moje pismo z 5 września 2023 r. do minister zdrowia Katarzyny Sójki doręczono 6 września 2023 r., a następnie… nie doręczono 8 września 2023 r., i ostatecznie mi zwrócono – nawet bez awizowania przez Urząd Pocztowy w Warszawie. Artykuł 7 Konstytucji RP stanowi: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.. Katarzynie Sójce, minister, wydaje się, że jej to nie dotyczy… Wybranka premiera Mateusza Morawieckiego na ministra od Polaków zdrowia udowodniła, jak bardzo gardzi dziećmi i prawem. Z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa – bo się jej spieszy – chce przepchnąć, do 1 października br. jej rozporządzenie o obowiązkowych szczepieniach. Tak samo – z naruszeniem prawa, bo też się jej spieszy… – przepycha jej rozporządzenie w sprawie wprowadzenia od 1 października br. Międzynarodowej Książeczki Zdrowia. Trzeba okiełznać K. Sójkę! Musi to zrobić w naszej obronie Rzecznik Praw Obywatelskich. Musi, bo jego konstytucyjnym i ustawowym obowiązkiem jest Skierowałem wnioski do RPO Marcina Wiącka o zrealizowanie działań mających na celu: 1.zapobieżenie wejściu w życie, z dniem 1 października 2023 r., rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (MZ 1574) i w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień (MZ 1576), procedowanych przez K. Sójkę z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa określonego w par. 40 pkt. 3 Uchwały Rady Ministrów Nr 190 z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), 2.przeprowadzenie procesu legislacyjnego projektów rozporządzeń jak wyżej w oparciu o prawo określone w par. 40 pkt 3 Uchwały Rady Ministrów Nr 190 z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), tj. o ich skierowanie do konsultacji publicznych podmiotów wskazanych w pismach z dnia 29 sierpnia 2023 r., ZPŚ.0210.17.2023.JK , i z dnia 08 września 2023 r., ZPŚ.0210.18.2023.JK, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemara Kraski. Co z nimi zrobi Rzecznik Praw Obywatelskich? Takie same jak do RPO M. Wiącka wnioski w sprawie w.w. projektów rozporządzeń minister K. Sójki skierowałem do jej służbowego zwierzchnika, premiera M. Morawieckiego, który za błahostkę – w porównaniu z naruszeniami prawa przez K. Sójkę – odwołał A. Niedzielskiego… Co najważniejsze, jeśli w.w. rozporządzenia, według projektów K. Sójki, zostaną ogłoszone jako obowiązujące od dnia 1 października 2023 r., będą nielegalne, bo procedowane z oczywistym i rażącym naruszeniem przez K. Sójkę prawa. Myślałem, że nie mogłoby by być gorszego ministra od zdrowia Polaków niż Adam Niedzielski. Ucieszyłem się gdy mu, sprawiającemu na mnie wrażenie m.in. kretyna, dał M. Morawiecki szansę odejścia z – nazwijmy to – honorem. No i wybrał nam premier M. Morawiecki ministra Katarzynę Sójkę. Zwykłego lekarza, co ją ludzie lubią. Tak przynajmniej twierdzi A. Duda, prezydent – jak sam mawia – Polin. Chyba wiem, dlaczego K. Sójka z pryncypałem M. Morawieckim wyznaczyli sobie dla wejścia w życie w.w. rozporządzeń rychły termin 1 października 2023 r. Bo… nadchodzą epidemie. A że K. Sójka chce wprowadzić – „na rympał”, tj. z naruszeniem prawa – od 1 października br. Międzynarodową Książeczkę Szczepień, znaczy, spodziewa się ich nie tylko w Polsce…

Kopia: Youtube: