Z.Kękuś PPP 524 Moje stawiennictwo 2 lipca 2024 r., KP IV w Krakowie mł. insp. Krzysztofa Martyki