Z.Kękuś PPP 499 Sędzia bohater Maciej Ferek PRZYWRÓCONY! UPOŚLEDZONY? „Sędzia” Małgorzata Ferek…

Przez 522 dni był zawieszony sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Maciej Ferek.
Był przez ten czas bohaterem, ekspertem, gościem niektórych mediów. Niektórych częstym…
28 marca br. sędzia Maciej Ferek został przywrócony do orzekania przez Sąd Najwyższy.
Nie jestem przekonany co do słuszności tej decyzji Sądu Najwyższego… Czy ona w interesie społecznym. Mam prawo mieć ogromne wątpliwości.
Oto bowiem sędzia Maciej Ferek wydał niespełna miesiąc po przywróceniu go, 17 kwietnia 2023 r., postanowienie o stwierdzeniu swej niewłaściwości miejscowej i przekazaniu do rozpoznania Sądu Okręgowego w Warszawie sprawy – jak podał w postanowieniu: „z powództwa Zbigniewa Kękuś przeciwko Zbigniewowi Ziobrze o zapłatę”.
Rzecz w tym, że ja nie złożyłem, w żadnym sądzie, pozwu przeciwko Zbigniewowi Ziobrze o zapłatę.
Gdybym chciał złożyć takowy, to bym go złożył – po prostu – w sądzie w Warszawie.
Nie wiem, co powodowało sędzią Ferkiem.
Nie twierdzę stanowczo, że jest upośledzony umysłowo. Opinię o poziomie jego rozwoju intelektualnego wyrobię sobie – oraz poinformuję o niej Widzów PPP – po jego reakcji na wnioski, które do niego skierowałem w związku z postępowaniem, które prowadzi… rzekomo z mojego pozwu…
Sędzia Maciej Ferek przypomniał mi, że 20 lat temu, w 2003 roku, miałem do czynienia z sędziną Sądu Okręgowego w Krakowie IX Wydział Cywilny-Rodzinny Małgorzatą Ferek.
Ta to dopiero była mistrzyni intelektu… Zapamiętałem ją, bo mnie obciążyła – dwukrotnie, przed prokurator Radosławą Ridan z Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód oraz przed sędzią Sądu Rejonowego w Dębicy Tomaszem Kuczmą – zeznaniami i uczyniła przestępcą. W PPP 459 przedstawiam, w jakich okolicznościach.
Nieświadomych informuję, że każdy sędzia w Polsce – zatem sędziowie Ferek Małgorzata i Ferek Maciej też – jest autorytetem moralnym , bo tak orzekł Sąd Najwyższy w 1973 roku, że musi być nieskazitelnego charakteru, bo tego wymaga ustawodawca, oraz że jest nieusuwalny, bo tak stanowi artykuł 180.1 Konstytucji RP.
.
Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak”
proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl