Z.Kękuś PPP 491 Podbój Polaków przez żydów! Plagi żydowskie. WOJNA od 11 listopada?! Dżihad? NATO?


Kopia Gloria.TV

Przechodzę do historii, jako ten, który przewidział wojnę w Polsce. Wojnę żydowsko-polską. Wojnę, która rozleje się na Europę i świat.
Chociaż przeprowadzona ewentualnie tzw. operacja fałszywej flagi skieruje – jak to operacja fałszywej flagi… – naszą i reszty świata uwagę najpewniej w zupełnie inną stronę. Na przykład Rosji J. Biden straszy przecież…
Przewiduję ją nie jako jasnowidz, wróżbita itp. itd., lecz analityk, tj. na podstawie analizy faktów oraz posiadanej przeze mnie wiedzy.
W rzeczywistości może to być zapowiedziana przez Katarzynę Szewczyk już we wrześniu 2022 r. wojna NATO – Polska: „Ta grupa, czyli jeszcze raz powtórzę Natalia, Alicja, Tomek i Ola, to grupa która teoretycznie według wielu ma nas chronić, którą pragniemy, żeby tutaj się rozgościła na naszym terytorium, oni także posiadają swoje agendy. I w tej rozpisce jest deadline, jest 2024 rok, do którego właśnie ta grupa, czyli Natalia, Ala, Tomek i Ola mają spowodować, że Polacy zostaną powołani do broni i staną do wojny, militarnej.” – WIELKA TRANSFORMACJA, czyli CZAS ZMIAN cz.1 – Katarzyna Szewczyk | 212
Uważam, że rozpocznie się za kilka dni, 11 listopada, w Warszawie.
PPP 491 proszę potraktować jako mój głos – taki sam, jak te polityków goszczonych przez redakcje TVP.INFO, TVN, Polsatu i in. – w dyskusji o obecnej sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej w Polsce i jej, oczywistych dla mnie, bardzo rychło, konsekwencji.
Gdy redakcja PiS’owskiej agitki, tygodnika „Sieci” red. Jacka Karnowskiego obdarowała Mateusza Morawieckiego tytułem „Człowieka Wolności 2019”, ten powiedział, 5 lutego 2020 r.: „Bo właściwie nie ma w historii polskiej wolności, żaden pisarz nie podjął się napisania historii polskiej wolności a byłoby to dzieło, byłaby to lektura niebywała, jedyna w swoim rodzaju. Pierwsze jej rozdziały, to pewnie byłby taki nietypowy charakter wolności, wolność twórcza, wolność tolerancyjna, wolność znaczona od najwcześniejszych wieków historii Polski właśnie otwarciem na innych, zaproszeniem dla innych, jak traktat kaliski Bolesława Pobożnego, który właściwie był unikalnym na owe czasy, potwierdzanym przez późniejszych władców Polski aktem tolerancji, zaproszenia dla … Żydów.” – Mateusz Morawiecki podczas gali Człowiek Wolności 2019 roku tygodnika “Sieci”
Chodzi o Statut kaliski – przywilej dla Żydów wydany przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego 16 sierpnia 1264 w Kaliszu. Dotyczył żydów mieszkających w Wielkopolsce. Został zatwierdzony w 1334 przez Kazimierza Wielkiego i rozszerzony na całą Koronę Królestwa Polskiego.
Takie były początki ich drogi po nas, ich gospodarzy, co ich przyjęliśmy, gdy inni ich wyganiali, gromili, mordowali.
Dlaczego twierdzę, że „drogi po nas”?
Otóż po prawie 800 latach od tamtego, unikalnego aktu tolerancji, zaproszenia, najwyższy rangą polityk III RP, podsunięty nam przez żyda J. Kaczyńskiego i wybrany przez Polaków na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej A. Duda oświadczył, 1 grudnia 2021 r., podczas żydowskiego święta palenia świec chanukowych, w Pałacu Prezydenckim, w obecności m.in. zaproszonych rabinów oraz swej małżonki żydówki Agaty z d. Kornhauser: „Chcę to z całą mocą podkreślić. To jest Polin.” – Uroczystość zapalenia świec chanukowych w Pałacu prezydenckim
Kilka lat wcześniej, 8 marca 2018 r., inny dostojnik państwowy III RP, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, poseł na Sejm RP J. Gowin obwieścił: „Polska jest ojczyzną dwóch narodów, jest ojczyzną narodu polskiego i jest ojczyzną narodu żydowskiego, i nikt nigdy tej prawdy z historii Polski nie wymaże.”; Skandaliczna wypowiedz min. Gowina: Polska jest ojczyzną Żydów i Polaków
Dziwne… Na stronie internetowej najbardziej wiarygodnego w kwestii liczby żydów żyjących w Polsce źródła, Muzeum Polin, podają: „(…) W spisie powszechnym w 2002 roku około 1100 osób zadeklarowało, że są Żydami. W ostatnim spisie z 2011 roku łącznie około 7500 obywateli polskich podało, że są narodowości żydowskiej lub polsko-żydowskiej. Według umiarkowanych szacunków w Polsce mieszka obecnie około 20–25 tysięcy osób świadomych swojego pochodzenia żydowskiego”; polin.pl/…_spolecznosci_zydowskiej_w_polsce_po_zagladzie.pdf
Ludność Polski to ok. 38 milionów. A żydów w tym 20-25 tysięcy, tj. ok. 0.07 proc.
I co, ojczyzna dwóch narodów?
Albo J. Gowin przeszarżował – bardzo mocno! – albo nas żydzi oszukują. Od bardzo dawna, od… 1945 roku, co ich liczebności w Polsce. A Gowin, rozemocjonowany, wręcz zacietrzewiony – patrz: Skandaliczna wypowiedz min. Gowina: Polska jest ojczyzną Żydów i Polaków – „puścił farbę”. Po prostu.
To nie jest z mojej strony rewizjonizm. To jest… analiza porównawcza.
Te A. Dudy „Polin” i J. Gowina „Polska jest ojczyzną dwóch narodów, jest ojczyzną narodu polskiego i jest ojczyzną narodu żydowskiego, (…).” nie wróżą Polakom dobrze. Wszak jak powszechnie wiadomo, gdzie Żydzi, tam zdrada i spiski!
To nie ja, to… żyd Jarosław Kaczyński.
Ja – li tylko – cytuję. Fragment książki Tomasza Piątka pt. „KACZYŃSKI I JEGO PAJĘCZYNA Tkanie sieci 1949-1995”; Wydawnictwo Arbitor spółka z o.o., 2022, str. 221: „(…) a gdzie Żydzi, tam – próbuje przekonywać Kaczyński – zdrada i spiski!”
W drugiej z książek Tomasza Piątka dedykowanych J. Kaczyńskiemu, pt. „Wielkie łowy Kaczyńskiego 1995-2023”, Wydawnictwo Arbitor spółka z o.o., 2023, autor opisując zdarzenia, których był uczestnikiem używa słowa PODBÓJ: „(…) To był podbój. Najeźdźcy podbijają obcy kraj. Następnie rozpoczynają jego okupację i kolonizację, zmuszając ludność tubylczą, by na nich pracowała. (…) Gdy obserwowałem dalszy rozwój sytuacji w kraju, na każdym kroku widziałem działania kojarzące się z podbojem.”
To opis rzeczywistego stanu faktycznego. Ludność tubylcza została podbita…
Ja twierdzę, że jesteśmy, Polacy, ofiarami podboju, okupacji, kolonizacji. Nie najeźdźców jednak, lecz zapraszanych przez stulecia do Polski, goszczonych tutaj, korzystających z nadawanych im przywilejów… wrednych, zdradliwych, kłamliwych, obłudnych, gardzących nami, naruszających nasze prawa i pozbawiających nas możności korzystania z nich, kierujących się w traktowaniu nas według zasad Talmudu żydów.
Jeden z nich, zdiagnozowany podczas posiedzenia Sejmu RP 9 czerwca 2022 r.,, przez lekarza, posła na Sejm RP dr. n. med. Władysława Kosiniaka-Kamysza jako patologiczny kłamca, premier Mateusz Morawiecki, w jego narcystycznych zachwytach nad samym sobą i peanach pod adresem swego rządu korzysta z określenia: „plagi egipskie”. Chwali się skutecznością w pokonywaniu tych plag i ich skutków.
Na potrzebę PPP 491 dokonałem zapożyczenia od premiera… Prezentuję plagi sprowadzone na Polaków przez żydów.
Wyjaśniam także, dlaczego uważam że za kilka dni, 11 listopada, sprowadzą żydzi na Polaków plagę najgorszą – WOJNĘ.
Prezentuję możliwe jej przesłanki: ekonomiczne i religijne. Wyjaśniam, kto za nią może stać i komu na niej może zależeć.
Jej przyczyną będzie tzw. Marsz Niepodległości, organizowany przez prowokatorów, członków zarządu „filii” rządu Mateusza Morawieckiego, czyli dotowanego ogromnymi kwotami przez agendę tego rządu, utworzony w 2021 r. przez M. Morawieckiego i P. Glińskiego Fundusz Patriotyczny, Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, za zgodą prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i dyrektora Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Michała Domaradzkiego.
Winnymi ogłoszą, nam i światu, terrorystów, dżihadystów lub zbrodniarzy Putina.
Nie, żeby prowokatorów, tj. Bartosza Malewskiego, Ziemowita Przebitkowskiego i Witolda Tumanowicza i ich w.w. sprzymierzeńców.
Nie używam dla nich określenia idioci, bo to jasne, że nie można być aż takim idiotą, żeby w sytuacji, gdy w Izraelu wojna, władze… Polin, jak mawia A. Duda, są władz Izraela – i ich wielkiego sprzymierzeńca, Stanów Zjednoczonych – powszechnie znanym sojusznikiem, gdy politycy całego świata zapowiadają rozszerzenie się wojny na Europę i świat, a prezydent USA J. Biden ostrzega przed atakiem Rosji na Polskę, organizować… największą manifestację w Europie.
Odwołują się, obrzydliwcy, do… demonstrowania polskości, patriotyzmu oraz wierności wobec narodowej tradycji i dziedzictwa, mocy patriotycznego ducha, który drzemie we wszystkich Polakach.
Polska jest ojczyzną dwóch narodów… Polacy, czy żydzi, Bartosz Malewski, Ziemowit Przebitkowski, Witold Tumanowicz?