Z.Kękuś PPP 488 dr Marek Łukaszuk, dyrektor sku…syn u rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka

„Dawne elity ulegają erozji i przestają obowiązywać inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupełnie zanikło poczucie językowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucić k…, ćwierćinteligenci rzucają kuźwami.”
To nie ja. To Newsweek. A w nim redaktor Mariusz Cieślik po tym, gdy gwiazda TVN Marcin Meller rzucił k…ą na spotkaniu z kilkoma mistrzami podczas ich wspólnego, w studio TVN, drugiego śniadania – „Gdyby ci liberałowie- PiSowcy przystąpili do Platformy, to byśmy mieli, kurwa… Przepraszam! Przejęzyczyłem się!” – Źródło: cda.pl/video/15415788
Ja jestem inteligentem prawdziwym. Dlatego nie mówię, nie piszę, że dyrektor Zespołu Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dr Marek Łukaszuk to skurczysn, skurwiel, sukinsyn itp. itd., tylko, że – sku…syn. Po prostu.
W PPP 488 Podaję definicję sku…syna oraz uzasadnienie dla mojego stanowiska …