Z.Kękuś (PPP 475) Mój pozew przeciwko YouTube w obronie konstytucyjnego prawa do wolności słowa

Serwis internetowy YouTube prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. Obowiązuje tutaj konstytucyjne prawo: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.” (art. 54.1 Konstytucji).
Ponad rok czekałem na uzasadnienie dla bezpodstawnie przedstawionego mi przez YouTube zarzutu naruszenia zasad serwisu, z konsekwencją dla mnie w postaci… usunięcia z kanału Po pierwsze Polak – YouTube efektów mojej pracy, jednego z moich filmów, dotyczącego głównie działań premiera M. Morawieckiego.
Nie doczekałem się odpowiedzi na wnioski z pisma do prezes zarządu YouTube Susan Wojcicki.
Skierowałem pozew do prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy, SSR Moniki Krzanowskiej-Mars.
W uzasadnieniu przedstawiłem m.in. dowód na to, że sąd Rzeczypospolitej Polskiej posiada jurysdykcję w sprawach, w których stroną jest podmiot zagraniczny.

Kopia: