Z.Kękuś PPP 474 Czy prokurator przedstawi zarzuty D. Tuskowi za stocznie? 4 września KP IV Kraków

Gloria TV

Youtube

4 września będę przesłuchiwany w Komisariacie Policji IV w Krakowie, przez sierż. szt. Dorotę Madej, w sprawie o popełnieniu przez D. Tuska – z podanych niżej przyczyn – przestępstwa z art. 231§1 k.k.
Pismem z 30 czerwca skierowanym do komendanta KP IV w Krakowie mł. insp. Krzysztofa Martyki złożyłem: „Zawiadomienie o popełnieniu przez Donalda Tuska – gdy był Prezesem Rady Ministrów – w dniu 16 maja 2009 r., w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, przestępstwa z art. 231§1 k.k., przez przekroczenie uprawnień i naruszenie art. 2.1, art. 7, art. 82.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, a przez to działanie na szkodę interesu publicznego, przez spowodowanie m.in.:
1.likwidacji Stoczni Gdynia SA i Stoczni Szczecińska Nowa sp. z o.o.,
2.utraty pracy przez pracowników zlikwidowanych Stoczni Gdynia SA i Stoczni Szczecińska Nowa sp. z o.o.
W zamieszczonym w wydaniu z 5 sierpnia 2009 r. wydaniu „POLITYKI” zamieszczono artykuł pt. Emirat na gazie”, w którym autor podał: „Po południu 16 maja w Kancelarii Premiera panowała nerwowa atmosfera. Od czterech dni trwała licytacja polskich stoczni. Uczestnicy składali oferty za pośrednictwem Internetu, pozostając dla siebie anonimowi, ale rząd wiedział, kto bierze udział w przetargu. Godzinę przed zamknięciem wciąż brakowało najbardziej wyczekiwanej oferty. W końcu Donald Tusk kazał połączyć się z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dżasimem Al-Sanim. Kilkanaście minut później w systemie pojawiła się oferta Stichting Particulier Fonds Greenrights, spółki z Antyli Holenderskich, która ostatecznie wygrała przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.” – Katar: Emirat na gazie
Wobec zapisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, opisane w w.w. artykule zachowanie Donalda Tuska oznacza przekroczenie przez niego uprawnień, ze skutkiem w postaci…jak w moim w.w. Zawiadomieniu z 30 czerwca.
Potem D. Tusk dał dyla do Brukseli.
W marcu 2017 r. skierowałem wniosek do A. Dudy, żeby skorzystał z jego prezydenckiej prerogatywy i złożył wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za naruszenie w.w. ustawy.
A. Duda okazał jednak serce D. Tuskowi.
Teraz D. Tusk zapowiada zorganizowanie 1 października br. marsz… miliona serc.
On? Człowiek bez serca, empatii, wrażliwości?
W w.w. pisemnym zawiadomieniu z 30 czerwca 2023 r. złożyłem m.in.: „Wniosek o ustalenie przez organ, który będzie rozpoznawał zawiadomienie jak w pkt. I, czy prezes Rady Ministrów Donald Tusk popełnił przestępstwo jak w pkt. I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i/lub osobistej, tj. czy popełniony przez niego czyn wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 231§2 k.k.”
Media podały w sierpniu 2021 r.: „Całość majątku Donalda I Małgorzaty Tusków jest wyceniana na ok. 40 milionów złotych.; Przez lata spędzone w Brukseli Tusk mógł zarobić ok. 6,7 mln zł.”
W 2009 roku media pisały o D. Tusku, że był biedny jak kościelna mysz.