Z.Kękuś (PPP 471) YouTube pocałuj mnie w nos. Dług Polaka. Prawo M.Morawieckiego. J.Gowin o Polsce

Do końca 2022 r. Polacy zostali zadłużeni na ponad 1,5 biliona zł. 9 czerwca br. minister finansów Magdalena Rzeczkowska poinformowała: „(…) deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. nie większy niż 92 mld zł..” To o 24 miliardy złotych /35%/ więcej niż rząd M. Morawieckiego podał w podpisanej przez A. Dudę cztery miesiące wcześniej, 2 lutego 2023 r., ustawie budżetowej – tam podano 68 mld. 6 lipca br. M. Morawiecki przyznał „Około 40 tys. zł na jednego Polaka wynosi zadłużenie Polski.” oraz minimalizował: „- Jest ono jednym z niższych, w proporcji do PKB, w Europie .” PKB to narzędzie świetne dla manipulantów. „Bankrutują” nas. Sytuacja jest dynamiczna i nie wiadomo, co dalej, co przed nami z zaciąganymi przez rząd M. Morawieckiego na nasze konto długami – żeby mieli z J. Kaczyńskim na szastanie ich „plusami” (społecznymi programami). Przed wyborami. Załoga PiS/Ula wujażuje po Polsce i sypią – turbo-socjaliści – obietnicami o potężnym wymiarze finansowym. Rozdają niektórym – w tym uprawnionym do świadczeń socjalnych w Polsce obywatelom Ukrainy – podatki ściągane od wszystkich Polaków i długi zaciągane na Polaków konto. Temu przez nich redystrybuowaniu zabieranych nam podatków i zaciąganych na nasze konto długów jest dedykowany mój PPP 470 pt. „Z.Kękuś PPP 470 NIK o BGK B.Daszyńskiej-Muzyczki, pupili M.Morawieckiego, ABSOLUTORIUM-PRECEDENS!” YouTube usunął go ok. 4 godziny po tym, gdy go opublikowałem. W PPP 471 prezentuję przedstawiony mi przez YT zarzut. Bezzasadnie. PPP 470 jest dostępny na platformach, Gloria.tv i Rumble. Głównym jego wątkiem jest zatwierdzona 7 czerwca br. przez Kolegium NIK „ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2022 ROKU” oraz opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów premiera M. Morawieckiego. Podaję linki do: 1.Analizy: https://www.nik.gov.pl/plik/id,27852.pdf 2.Retransmisji wystąpienia prezesa NIK Mariana Banasia: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/tra… (od 18:48:03) W „Analizie” podano m.in.: „- Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia kierunki zmian w systemie finansów publicznych, w wyniku których gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu. Ustawa budżetowa, w tym przede wszystkim budżet państwa, przestaje pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa.” Jako sprawcę prowadzenia pozabudżetowej gospodarki finansowej Polaków NIK wskazał kierowany od 2016 r. przez Beatę Daszyńską-Muzyczkę Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W w.w. Analizie Kolegium NIK podało m.in. : „ – Najwyższa Izba Kontroli jako nieprawidłowe oceniła finansowanie zadań państwa przez fundusze pozabudżetowe obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które de facto tworzyły budżet równoległy względem budżetu państwa.” B. Daszyńska-Muzyczka to pupila (dorosła pupilka) w przeszłości Mateusza Morawieckiego, gdy ją w trybie „pozazrekrutacyjnym” zrobił dyrektorem Departamentu Nieruchomości w Banku Zachodnim WBK. S.A. Potem, pod jego zwierzchnictwem w Banku, obejmowała coraz wyższe stanowiska. W 2016 roku powołano ją na prezesa zarządu BGK. Teraz, razem z jej kiedyś łaskawcą/promotorem, Mateuszem Morawieckim zadłużają Polaków. Pozabudżetowo. Na ogromne kwoty. Prezydent Polin Andrzej Duda wszak z niej zadowolony. Nominował ją 5 lipca br. na AMBASADORA – specjalnego przedstawiciela Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw Inicjatywy Trójmorza. 28 lipca Sejm RP będzie procedował nad kolejnym bardzo groźnym dla Polaków prawem, ustawą z 16 czerwca br., wg projektu autorstwa M. Morawieckiego – o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Senat odrzucił ustawę PiS/Ula z 16 czerwca. Wcześniej projekt M. Morawieckiego miał m.in. negatywne opinie. W PPP 471 wracam też do złowróżbnej dla Polaków tezy wicepremiera-ministra-posła Jarosława Gowina. Przypominam, co powiedział o Polsce, Ojczyźnie. A także o jego starszych braciach w wierze i o jego kandydacie na sojusznika strategicznego Polaków. W czerwcu br. J. Gowin obiecał: „Chcę poinformować, że nie będę kandydować w zbliżających się wyborach parlamentarnych.”