Z. Kękuś (PPP 458) Czy żeby ochronić premiera M. Morawieckiego mnie oskarżą…?

Po raz trzeci złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez premiera Mateusza Morawieckiego przestępstwa z art. 231§1 k.k. – niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego, tj. interesu Polaków, oraz mojego interesu prywatnego.
M. Morawiecki nie dopełnił konstytucyjnych obowiązków premiera określonych w art. 146 pkt 4 ust. 4, art. 148 pkt. 2 i 5 Konstytucji RP, przez udzielenie unijnej komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stelli Kyriakides prawa do negocjowania i zawierania, w imieniu Polski umów zakupu z wyprzedzeniem (Advance Purchase Agreement – APA) oraz (Purchase Agreement – PA), dotyczących opracowania, produkcji, priorytetowych opcji zakupu oraz dostaw preparatów przeciw COVID-19 dla Polaków, ze skutkami, jak m.in. finansowy, przedstawiony w piśmie skierowanym przez niego, w marcu 2022 r., do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen: „W marcu, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, premier Mateusz Morawiecki wysłał list do szefowej KE Ursuli von der Leyen. Prosił w nim o to, aby wstrzymać dostawy szczepionek. A przede wszystkim płatności. Polska musiałaby zapłacić Pfizerowi 7 mld zł za preparaty, które z dużym prawdopodobieństwem wylądowałyby w koszu. (…)”
Pierwsze z w.w. trzech zawiadomień, z 25 czerwca 2021 r., zakończyło się rozpoznaniem sprawy, 30 maja 2022 r., przez sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy Wydział II Karny Tomasza Kobisa, znaczy… przez sąd niewłaściwy miejscowo.
Złożyłem – pismem z 23 czerwca 2022 r. oraz tego samego dnia, ustnie – drugie zawiadomienie. Podałem w uzasadnieniu, że pierwsze nie zostało rozpoznane.
To drugie też nie zostało rozpoznane.
Jakkolwiek prokurator rejonowa dla Krakowa-Krowodrzy Magdalena Wołkowska-Konior i prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński sporządzili i doręczyli mi pisemne wyjaśnienia, że zostało rozpoznane przez… Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy.
Pominąwszy, że byłby to znowu sąd niewłaściwy miejscowo – bo miejsce pracy prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, z siedzibą w Warszawie – to… nie zostało rozpoznane.
Złożyłem trzecie.
Jak mi mnie poinformowała sympatyzująca ze mną osoba ze środowiska funkcjonariuszy publicznych, ma się jego złożenie skończyć dla mnie… przedstawieniem mi zarzutu złożenia fałszywych zeznań.
Ciekaw jestem, czy… Ciekaw jestem, kto…
Nie jest lekko Polakowi w Polsce, chroniącemu interesy Polaków. Premier z *ydowskimi korzeniami ma liczne grono życzliwych mu, chroniących go, z naruszaniem prawa sympatyków, tzw. autorytetów moralnych, co mają mieć nieskazitelne charaktery…
.
Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak”
proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl