Z.Kękuś PPP 455 Kaczyński:„Sfałszowaliście wybory” 24.05 PiS zamach na Konstytucję. Wpływy *ydowskie

Podczas posiedzenia Sejmu 26 listopada 2014 r. J.Kaczyński powiedział m.in. „ z tej najważniejszej w Polsce trybuny muszą paść SŁOWA PRAWDY: TE WYBORY ZOSTAŁY SFAŁSZOWANE. (…) Wiem, że was to boli, ale SFAŁSZOWALIŚCIE WYBORY.”
Źródło: „Kaczyński do PO: wiem, że was to boli, ale sfałszowaliście wybory”; https://www.tvp.info/17814943/kaczynski-do-po-wiem-ze-was-to-boli-ale-sfalszowaliscie-wybory-samorzadowe
Zarzut powtórzył 13 grudnia 2014 r.: „ (…) TE WYBORY ZOSTAŁY SFAŁSZOWANE. BO FAŁSZERSTWEM JEST SYTUACJA, W KTÓREJ WŁADZA WIE, ŻE ROZWIĄZANIA PRAWNE DOTYCZĄCE WYBORÓW SĄ GŁĘBOKO UŁOMNE. Że były już różne bardzo podejrzane wydarzenia. I odrzuca propozycje zmian. A tak w tym wypadku było. BYŁY PROPOZYCJE ZMIAN. I zostały odrzucone. (…)” Źródło: „Jarosław Kaczyński: Te wybory zostały sfałszowane!”; https://www.youtube.com/watch?v=1FdoZMWXnnU
Jest wiele sposobów fałszowania wyborów.
Ponieważ najbliższe jesienią, skierowałem wniosek do J. Kaczyńskiego, by słowa z 2014 przekuł w czyn, tj. spowodował skierowanie przez posłów PiS projektu ustawy o zmianie ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, eliminujący możliwości fałszowania wyborów.
Zadanie to dla nich tym łatwiejsze, że już przed 13 grudnia 2014 r.: „BYŁY PROPOZYCJE ZMIAN. I zostały odrzucone.”
NA 24 MAJA J. KACZYŃSKI PLANUJE ZAMACH NA KONSTYTUCJĘ – .
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2263
W PPP 455 wyjaśniam, na czym polega, jakie będą skutki, jeśli uda mu się – przy pomocy opozycji… (ustawę o zmianie konstytucji Sejm uchwala większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów) – osiągnąć cel.
Wzrośnie, ogromnie(!) rola i znaczenie DOMNIEMYWACZY i DOMNIEMYWACZEK.
Wyjaśniam – na przykładach – kto to są i po co są.
Posłowie J. Kaczyńskiego złożyli projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 – druk sejmowy nr 2838; https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2838
Na sprawozdawcę wyznaczyli posła Kazimierza Smolińskiego.
Skierowałem wniosek do niego, żeby – dyskontując zdobytą wiedzę i doświadczenie w pracach nad w.w. projektem – podjął, bez zbędnej zwłoki, działania na rzecz:
I. sporządzenia projektu ustawy o PAŃSTWOWEJ KOMISJI DO SPRAW BADANIA WPŁYWÓW *YDOWSKICH na:
1.bezpieczeństwo wewnętrzne Polaków,
2.bezpieczeństwo zewnętrzne Polaków,
3.sytuację gospodarczą Polaków
4.inne (według uznania Adresata pisma),
W OKRESIE OD 6 LUTEGO 1989 R., (DATA ROZPOCZĘCIA OBRAD OKRĄGŁEGO STOŁU, zmajoryzowanego przez *dów) do daty skierowania projektu ustawy do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
II. skierowania do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy jak w pkt. I.
31 maja będę przesłuchiwany przez st. sierż. Karola Czerwca z kierowanego przez mł. insp. Krzysztofa Martykę Komisariatu Policji IV w Krakowie, w sprawie z mojego zawiadomienia o popełnieniu przez premiera M. Morawieckiego przestępstwa z art. 231§1 k.k. To trzecie podejście w tej sprawie… O negatywnym dla Polaków – oraz pozytywnym dla korporacji – wymiarze finansowym kilku miliardów złotych.
St. sierż. K. Czerwiec chce mnie chyba przesłuchać także w innych sprawach – tak wynika z Wezwania. Ponieważ nie podał, w jakich, skierowałem wniosek, żeby – jeśli rzeczywiście jest taki zamiar… – sporządzono i wręczono mi 31 maja Wezwanie,. – na inny termin, oczywiście… – czyniące zadość prawu określonemu w art. 129§1 k.p.k.
Przed dwoma miesiącami zapowiadałem, że przechodzę na emeryturę…
I przechodzę, znaczy… czekam. Na decyzję i na emeryturę. Napisałem do premiera w tej sprawie. Żeby wpłynął na minister Marlenę Magdalenę Maląg, żeby ta wpłynęła na prezes ZUS Gertrudę Uścińską. Może ta wpłynie…
Polak nie ma lekko w Polsce. A już na tle innych…
.
Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak”
proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl
a także o wsparcie finansowe:
SKOK im. Franciszka Stefczyka,
nr konta: 89 7065 0002 0651 9170 1304 0001
SWIFT: WBKPPLPP