Z.Kękuś (PPP 454) M.Morawiecki trafi do więzienia, czy na obserwację do szpitala psychiatrycznego?

18 maja 2022 r. portal GazetaPrawna.pl informował: „W marcu, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, premier Mateusz Morawiecki wysłał list do szefowej KE Ursuli von der Leyen. Prosił w nim o to, aby wstrzymać dostawy szczepionek. A przede wszystkim płatności. Polska musiałaby zapłacić Pfizerowi 7 mld zł za preparaty, które z dużym prawdopodobieństwem wylądowałyby w koszu.”
19 kwietnia 2022 r. portal GazetaPrawna.pl informował, w tym cytował ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: „Pod koniec zeszłego tygodnia skorzystaliśmy z klauzuli siły wyższej i poinformowaliśmy Komisję Europejską i firmę Pfizer, że odmawiamy przyjmowania kolejnych szczepionek przeciw COVID-19 i odmawiamy wykonywania płatności za nie – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.
(…) “Wystąpiliśmy zarówno do Komisji Europejskiej, jak i do głównych firm producentów szczepionek, żeby te dostawy, które były planowane w tak dużej liczbie w najbliższych kwartałach po prostu rozłożyć bardziej w czasie, żeby dać sobie większą elastyczność, swobodę tych kontraktów, które mamy zawarte” – poinformował Niedzielski.
“Na przykład, jeśli te dostawy mają następować do końca 2023 r., to zaproponowaliśmy – było to m.in. w liście pana premiera Morawieckiego do pani przewodniczącej von der Leyen – żeby rozłożyć te dostawy na 10 lat i – co najważniejsze – płacić wtedy, gdy otrzymujemy szczepionki” – wyjaśnił minister. Przypomniał, że negocjacje dotyczące zakupu szczepionek były prowadzone przez Komisję Europejską.”
Konstytucyjnym obowiązkiem Rady Ministrów jest chronić interesy Skarbu Państwa.
Do konstytucyjnych obowiązków prezesa Rady Ministrów należy kierowanie pracami Rady Ministrów, koordynowanie i kontrolowanie prac członków Rady Ministrów.
To z powodu niedopełnienia przez Mateusza Morawieckiego jego, premiera, konstytucyjnych obowiązków Polacy zostali narażeni na – potwierdzone przez niego samego – straty w kwocie kilku miliardów złotych.
W PPP 454 prezentuję dowody potwierdzające słuszność mojego stanowiska.
Prezentuję także metodę jego obrony przed poniesieniem konsekwencji popełnienia czynów wyczerpujących znamiona przestępstwa określonego w art. 231§1 k.k., zastosowaną przez prokuratorów Zbigniewa Ziobry…
Dowiedli – osoby mające z mocy ustawy Prawo o prokuraturze spełniać wymóg nieskazitelności charakteru – swej ignorancji, a mnie okłamali.
A że złożone przeze mnie 23 czerwca 2022 r. zawiadomienie o popełnieniu przez prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego przestępstwa nie zostało rozpoznane, 27 kwietnia stawię się w kierowanej przez prokuratora Marka Woźniaka Prokuraturze Regionalnej w Krakowie celem ponownego złożenia zawiadomienia.
Pisemne już złożyłem, pismem z 24 kwietnia do prokuratora regionalnego Marka Woźniaka; kopię wysłałem do rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Krakowie Katarzyny Dudy.
Mam powody trochę się niepokoić, co mnie spotka w Prokuraturze 27 kwietnia… W PPP 454 wyjaśniam dlaczego.
Natomiast jeśli moje drugie zawiadomienie zostanie rozpoznane z oparciu o prawo określone w art. 7 k.p.k.: „Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego”, prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście postawi premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zarzuty i zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne. Zdiagnozowany w Sejmie RP przez lekarza, doktora nauk medycznych, posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka-Kamysza jako patologiczny kłamca – w istocie kłamca notoryczny, nie tylko spełniający kryteria kłamcy patologicznego, ale także prezentujący inne cechy osobowości psychopatycznej – może jednak nie ponieść kary…
I może to być z korzyścią dla Polaków…
Wyjaśniam dlaczego.
.
Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak”
proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl
a także o wsparcie finansowe:
SKOK im. Franciszka Stefczyka,
nr konta: 89 7065 0002 0651 9170 1304 0001
SWIFT: WBKPPLPP