Z.Kękuś (PPP 453) Nowy, Narodowy, Porządek Polski. A. Dudo zrób referendum ws. planu W. Zełenskiego

A. Duda zaprosił do Polski byłego komika grającego prezydenta Ukrainy, a od 20 maja 2019 r. – przy finansowym wsparciu Ihora Kołomojskiego – prezydenta tego kraju, Wołodymyra Zełenskiego. Ten powiedział – 6 kwietnia, w stolicy Polski: „W przyszłości nie będzie między naszymi narodami granic, politycznych, gospodarczych i – co bardzo ważne – historycznych”.
Potem to powtórzył wpisem na Twitterze.
Granice polityczne, to granice państwowe.
Myślenie prezydenta Ukrainy W. Zełenskiego jest zbieżne z pomysłem doradcy A. Dudy, prof. Andrzeja Zybertowicza, który ten przedstawił w czerwcu 2022 r.: „Zastanawiam się, czy koncepcja jakiejś unii polsko-ukraińskiej albo Rzeczypospolitej wielu narodów nie mogłaby być wspaniałą przygodą dla pokolenia młodych ludzi.”
Ukropol…?
Przygoda – w dodatku, wspaniała – to chyba określenie nieadekwatne dla urojenia profesora „myśliciela” Zybertowicza.
Nie wiem, co A. Duda na w.w. pomysły prezydenta Ukrainy i swego doradcy. Jak go – A. Dudę – poznałem osobiście w 2013 r., jak go w roli prezydenta widzę i słyszę, mam(y) prawo się obawiać…
Uważając, że nic o Polakach bez Polaków, skierowałem wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o złożenie w Senacie projektu postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, w tym wniosku o przedstawienie w referendum pytań:
1.„Czy jest Pani/Pan za usunięciem granic politycznych między Polską i Ukrainą?”,
2.„Czy jest Pani/Pan za stworzeniem unii polsko-ukraińskiej?”.
Raz już złożył taki projekt A. Duda.
Teraz tym bardziej powinien. Sytuacja robi się coraz poważniejsza.
Uważam, że referendum jak wyżej trzeba przeprowadzić jak najszybciej.
Jako element NNPP, według mojego pomysłu…
Zauważając w zdarzeniach kreowanych przez polityków, twórców i członków organizacji pozarządowych, w ich decyzjach, konsekwentne urzeczywistnianie – w tym także przez angażowanie Polaków – idei Nowego Porządku Świata (New World Order), przedstawionego mapą z 1941 r. polskiego żyda, emigranta do USA, Maurice Gomberga – proponuję budowanie w Polsce Nowego, Narodowego, Porządku Polski.
Oparty na naszej tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej, będzie skuteczną barierą dla tych, co swe cele osiągają stosując zasadę: „dziel i rządź”.
Jeśli nam nie przeszkodzą, możemy stać się inspiracją dla… nowego narodowego porządku Europy i nowego narodowego porządku świata, czyli – po prostu – do kroczenia przez narody dotychczasową ścieżką, z której chcą nas zepchnąć porąbańcy (psychopaci), przekonujący nas do zalet, korzyści przekształcenia nas w jednorodną – narodowo, kulturowo, religijnie – masę. Rządzoną przez – hm… – arystokrację.
Jak wspomniałem, porąbańców.
.
Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak”
proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl
a także o wsparcie finansowe:
SKOK im. Franciszka Stefczyka,
nr konta: 89 7065 0002 0651 9170 1304 0001
SWIFT: WBKPPLPP