Z.Kękuś PPP 452 Dlaczego bardziej niż konfliktu zbrojnego boję się M. Morawieckiego…

11 kwietnia stawię się w kierowanym przez mł. insp. Krzysztofa Martykę Komisariacie Policji IV w Krakowie w związku z doręczonym mi wezwaniem post. Mariusza Makowskiego na przesłuchanie, w charakterze zawiadamiającego w sprawie o przestępstwo z art. 190§1 k.k., Ściganie z art. 190§1 k.k. następuje na wniosek pokrzywdzonego. A ja nie złożyłem zawiadomienia…
Nie rozumiecie tego Państwo?
Ja też nie…
Ponieważ jednak grozi mi kara za niestawiennictwo lub doprowadzenie mnie pod przymusem, to się stawię. Żeby wyjaśnić, że nie złożyłem zawiadomienia i żeby dowiedzieć si, o co chodzi. Moje domniemanie prezentuję w niniejszym PPP.
.
Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak”
proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl