Z.Kękuś (PPP 451) Co M. Morawiecki zrobi dla pieniędzy? WSZYSTKO! Co z nim zrobi J. Kaczyński…?

Zbigniew Ziobro wykorzystuje – wraz z niektórymi z podległych mu prokuratorów – sprawowany przez siebie urząd Prokuratora Generalnego do:
a.świadczenia usługi ochrony funkcjonariuszom publicznym oczywiście i rażąco naruszającym prawo, popełniającym przestępstwa,
b.niszczenia Polaków, którzy bronią się przed naruszaniem ich praw oraz przed pozbawianiem ich możliwości korzystania z ich praw, ustawowych i konstytucyjnych.
Do pierwszej grupy zalicza się m.in. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Przed odpowiedzialnością karną za popełnione przez niego czyny wyczerpujące znamiona przestępstw prokurator, Bartosz Tomczak, zatrudniony w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście ochronił go, dwukrotnie, tj. w dwa razy wydanych przez niego postanowieniach – z 13 listopada 2020 r. i z 29 marca 2021 r. – argumentem, że… Prezes Rady Ministrów nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych.
Co za bzdura…
Pierwsze z w.w. postanowień obrońcy premiera M. Morawieckiego, prokuratora B. Tomczaka, zostało, po interwencji – na mój wniosek – rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka, uznane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie za wydane z naruszeniem prawa i… usunięte z obiegu prawnego RP.
W sprawie drugiego, z 29 marca 2021 r., RPO Marcin Wiącek także skierował – na mój wniosek – pismem z 9 marca 2023 r., interwencję do Prokuratora Okręgowego w Warszawie (Mariusz Dubowski). Wskazując na jego bezprawność powołał się na Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 lutego 2001 r., o sygnaturze P 12/00.
Nie znał tego wyroku TK, sprzed 20 lat, w dniu 29 marca 2021 r. obrońca premiera Mateusza Morawieckiego prokurator Bartosz Tomczak.
Jakby nie chronili M. Morawieckiego przed uzyskaniem statusu przestępcy Zbigniew Ziobro wraz z jego prokuratorami, z całą pewnością, w w.w. przypadkach naruszył prawo, konstytucyjne i ustawowe.
Więcej na ten temat w PPP 449 i 450.
W nich także prezentuję dowody poświadczające, że mnie Zbigniew Ziobro zaliczył, już w 2006 roku, do Polaków, których należy zniszczyć.
Ścigał mnie – jakże skutecznie… – za przestępstwa, popełnione za pośrednictwem Internetu, których ja nie byłem sprawcą. Nie przeszkadzało mu – i jego prokuratorom – że jakkolwiek czyny, których sprawstwo mnie przypisała prokurator Radosława Ridan jako popełnione w Krakowie, w rzeczywistości zostały popełnione w… Warszawie.
Uczeń gimnazjum wiedziałby jak ustalić miejsce umieszczania materiałów w Internecie.
Szczególną opieką otoczył Z. Ziobro byłego rzecznika praw obywatelskich prof. Andrzeja Zolla. W jego przypadku byłem ścigany nie dość, że za czyn, którego nie popełniłem, to za „przestępstwo”, które według nauczania samego prof. A. Zolla… nigdy nie było przestępstwem.
Jeśli chroniony, broniony, w kompromitujący Prokuraturę sposób, sprawca czynów wypełniających znamiona przestępstwa Mateusz Morawiecki nie złoży do dnia 3 kwietnia br. rezygnacji z urzędu Prezesa Rady Ministrów – pismem do niego z dnia 16 marca br. (data wpływu do jego Kancelarii, 20 marca) złożyłem wniosek w tej sprawie – od dnia 4 kwietnia br., godz. 12:00, będę, ofiara bezprawia, okrucieństwa Zbigniewa Ziobry i jego prokuratorów, prowadził protest głodowy – nie będę jadł ani pił – przed kierowanym przez Łukasza Kmitę Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.
Umieszczony, ewentualnie, przez służby M. Morawieckiego w szpitalu, będę kontynuował protest.
W niniejszym PPP prezentuję dowody poświadczające posiadanie przez Mateusza Morawieckiego wielu cech osobowości psychopatycznej oraz potwierdzające, że jako mój przełożony w Banku Zachodnim WBK S.A., wiceprezes zarządu Banku, okradł mnie z kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak to on, znalazł sobie osobę, którą się posłużył w wykonaniu kompromitującego go, hańbiącego działania.
Może przejść Mateusz Morawiecki do historii, jako Prezes Rady Rzeczypospolitej Polskiej, pod którego rządami jego służby będą się znęcały nad ofiarą – mną – patologii jego ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry i niektórych członków jego korpusu prokuratorów.
Natomiast… i tak kiedyś będzie musiał – bohater mediów Izraela, gdy go w grudniu 2017 r. Jarosław Kaczyński uczynił premierem – odejść… Im szybciej, tym dla Polaków lepiej…
Mnie może uchronić przed spędzeniem Świąt Wielkanocnych w szpitalu – najpewniej psychiatrycznym… – i dalszymi konsekwencjami mojego, słusznego, protestu.
.
Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak”
proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl
a także o wsparcie finansowe:
SKOK im. Franciszka Stefczyka,
nr konta: 89 7065 0002 0651 9170 1304 0001
SWIFT: WBKPPLPP