Z.Kękuś PPP 449 Czy M.Morawiecki zrezygnuje? Mój protest od 04.04.2023. Z.Ziobro służy…

Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”
To konstytucyjna zasada.
Minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro jej nie zna. Ma swoje zasady…
Razem ze swymi prokuratorami niszczy Polaków, którzy bronią się przed okrucieństwem i bezprawiem, rozkładając parasol ochronny nad rzeczywistymi sprawcami przestępstw.
Mną wyświadczył przysługę ferajnie – sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie, rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll z małżonką, adw. Wiesławą Zoll – która postanowiła mnie zniszczyć za to, że w Internecie zostały zamieszczone materiały poświadczające naruszanie przez nich prawa, nawet praw dziecka do ochrony zdrowia.
Nie ja te materiały umieszczałem w Internecie, nie w Krakowie, jak „ustaliła” prokurator Radosława Ridan – lecz w Warszawie – je umieszczano w Internecie, dodatkowo w przypadku A. Zolla prokurator oskarżyła mnie o popełnienie przestępstwa, które nigdy nie było przestępstwem. Prokuratorska zgraja pod wodzą Zbigniewa Ziobry wzięła – razem z nim – w obronę prokurator. Skutki dla mnie… gehenna. Skazujący, niesłuszny, wyrok sędziego Tomasza Kuczmy z Dębicy, a po jego uchyleniu ściganie mnie przez koleżankę z pracy sędziego T. Kuczmy, sędzię Beatę Stój – w tym kierowanie na badania psychiatryczne, na obserwację psychiatryczną – do momentu aż ustała karalność… nie przeze mnie popełnionych przestępstw, znaczy znieważeń i zniesławień.
Z powodu aktu oskarżenia prokurator R. Ridan wyrzucono mnie z pracy – w ING Banku Śląskim S.A. – po raz pierwszy. Z powodu skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczmy i informacji o nim w Internecie wyrzucono mnie z pracy – w Spółce Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze S.A. – po raz drugi i… ostatni. W 2009 r., w wieku 49 lat zakończyłem – zakończyli mi „ziobryści”, na czele z Z. Ziobrą – karierę zawodową.
A nad rzeczywistym sprawcą przestępstw, swoim przełożonym z Rady Ministrów, jej prezesem, Mateuszem Morawieckim, Zbigniew Ziobro rozłożył parasol ochronny. Dwukrotnie rzucił w jego obronie, kogo miał najlepszego. Prokuratora KIEROWNIKA w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście Bartosza Tomczaka.
Ten uznał, dwukrotnie, w dwóch sprawach, że premier Mateusz Morawiecki… nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych.
Heca…
Bezprawie. Jedno z w/w postanowień, prokuratora Bartosza Tomczaka już uznała Prokuratura Okręgowa w Warszawie – po interwencji rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka podjętej na mój wniosek – za niezgodne z prawem i zostało usunięte z obiegu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Drugie także będzie musiała uznań Prokuratura Okręgowa w Warszawie za takowe…
Skierowałem wniosek, kolejny, do Mateusza Morawieckiego, żeby złożył – jako notoryczny sprawca naruszeń prawa – rezygnację z urzędu prezesa Rady Ministrów. Poinformowałem go o proteście, który będę prowadził od 4 kwietnia br., jeśli nie złoży rezygnacji.
.
Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak”
proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl
a także o wsparcie finansowe:
SKOK im. Franciszka Stefczyka,
nr konta: 89 7065 0002 0651 9170 1304 0001
SWIFT: WBKPPLPP