PPP 448 dr n. ek. Z.Kękuś: J.Sasin wykazał jak z M.Morawieckim PKN ORLEN na przejęcie wystawili

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podają: „Ład korporacyjny – Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1933) wraz z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260, z późn. zm.) wprowadziły model wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa sankcjonujący szczególną rolę Prezesa Rady Ministrów w tym zakresie.
Wicepremier, a zarazem minister aktywów państwowych Jacek Sasin zorganizował 12 maja 2021 r. konferencję prasową dedykowaną projektowi utworzenia koncernu multienergetycznego pod szyldem PKN ORLEN. Powiedział: „W efekcie tej transakcji, o której dzisiaj mówimy dojdzie do podniesienia poziomu udziału Skarbu Państwa we własności tego nowego połączonego koncernu, tego można powiedzieć nowego ORLENU o wielkich możliwościach do poziomu 50 procent. To zagwarantuje Skarbowi Państwa decydujący wpływ na tą firmę (…) ale również zlikwiduje te niebezpieczeństwa, które mogłyby się pojawić związane z wrogim ewentualnym wrogim przejęciem tej firmy. Zabezpieczamy nasz polski interes, interes narodowy i gospodarczy przed takimi nieprzyjemnymi niespodziankami, które mogłyby nas spotkać w przyszłości. Gwarantujemy, że polskie państwo, Skarb Państwa będzie tym, który będzie decydował o działaniach tego nowego multienergetycznego koncernu. Będzie kształtował jego politykę.
W Prezentacji Inwestorskiej z 29 lipca 2022 r., kierowany przez Daniela Obajtka zarząd PKN ORLEN pokazał, że udział Skarbu Państwa w „nowy” PKN ORLEN będzie wynosił 52%.
Mogło być nawet ponad 52%.
Skończyło się na… 49,90%.
Daniel Obajtek mówi: „bez mała 50 procent”. Różnica między 50 procent a bez mała 50 procent polega na… bez mała.
Tak chcieli, premier M. Morawiecki z wicepremierem J. Sasinem.
W realizacji tego „projektu” premiera i wicepremiera z drużyny Jarosława Kaczyńskiego dopomogły im zarządy PKO BP i PZU.
Jest się – w długiej perspektywie – czego obawiać.
CHWALĄ SIĘ „sukcesem”, którym ma być, że udział Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra Jacka Sasina, wzrósł w PKN ORLEN z 27,52% kapitału zakładowego do 49,90 proc.
Pompowali ten udział połączeniami. Jak się okazało, że Skarb Państwa może mieć ponad 50%… spuścili (sprzedali).
MILCZA, że w wyniku połączenia PKN ORLEN z PGNiG, udział Skarbu Państwa tej spółki… Skarbu Państwa, spadł z 72% do 49%.
Jest zatem – według wykładni – wicepremiera-ministra Jacka Sasina – efekt połączenia zagrożony przejęciem.
A najcenniejszym aktywem PGNiG były – należące teraz do PKN ORLEN – koncesje. Zarząd PKN ORLEN tak je przedstawił w w.w. prezentacji z 29 lipca 2022 r. „11 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz 36 koncesji łącznych w Polsce”.
Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier-minister Jacek Sasin, prezes zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek przekonują nas jak wiele uczynili, tworząc koncern multienergetyczny, dla naszego bezpieczeństwa, przekonują nas, że oni to w interesie narodowym…
.
Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak”
proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl
a także o wsparcie finansowe:
SKOK im. Franciszka Stefczyka,
nr konta: 89 7065 0002 0651 9170 1304 0001
SWIFT: WBKPPLPP