Pismo Zbigniewa Kękusia z 31 lipca 2023 r. do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/