Pismo Zbigniewa Kękusia z 31 lipca 2023 r. do komendanta stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka

Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/