Pismo Zbigniewa Kękusia z 30 czerwca 2023 r. do komendanta Komisariatu Policji IV w Krakowie mł. insp. Krzysztofa Martyki

Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/