E-mail Zbigniewa Kękusia z 3 sierpnia 2023 r. do przedstawicieli opinii publicznej w sprawie protestu od 4 sierpnia przed Prokuraturą Krajową w Warszawie

Załaczniki: