2024.07.04 E-mail Zbigniewa Kękusia do przedstawicieli opinii publicznej w sprawach m.in.: uników prezydenta A. Dudy i premiera D. Tuska w rozpoznaniu wniosków do nich opartych na raportach Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie potwierdzających w dniach 18-20 lutego 2022 r., tuż przed eskalacją konfliktu na Ukrainie 24 lutego 2024 r., ponad trzy tysiące przypadków naruszenia Porozumień Mińskich w zakresie zawieszenia broni (wstrzymania ognia); zaproszenia przez D. Tuska W. Zełenskiego do Warszawy przed Szczytem NATO, 9-11 lipca w Waszyngtonie; celów Szczytu NATO, w tym otwarcia „mostu” dla Ukrainy do wstąpienia do NATO i tegoż wstąpienia prawdopodobnych skutków; możliwego pokoju… niedefinitywnego, pokoju-pic, pokoju pro forma

Załączniki: