2024.07.01 E-mail Zbigniewa Kękusia do przedstawicieli opinii publicznej w sprawie Wezwania do stawiennictwa w dniu 2 lipca w kierowanym przez mł. insp. Krzysztofa Martykę Komisariacie Policji IV w Krakowie.

Załączniki: