2024.04.22 Pismo Z. Kękusia do rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka – wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2 i art. 32.1 Konstytucji RP

,