2024.04.02. Pismo Z. Kękusia do rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka – wniosek o sprawdzenie zgodności z art. 45.1 Konstytucji RP i art. 31§1 Kodeksu postępowania karnego postanowienia sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy II Wydział Karny Pawła Piesakowskiego z 6 marca 2024 r. w sprawie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w Warszawie.