2024.03. 25 Wniosek Z. Kękusia do premiera Donalda Tuska w związku z pozbawieniem przez niego Polaków możności korzystania z prawa określonego w artykule 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.