2024.02.20. e-mail Zbigniewa Kękusia do przedstawicieli opinii publicznej w sprawie zrekrutowanego w 1993 roku przez służby USA – Departament Stanu – jako stypendysta International Visitor Leadership Program i wyszkolonego z zakresu celów polityki zagranicznej USA Donalda Tuska, usługi ochrony świadczonej – ze względu na dobro państwa – zarabiającej wielokrotność średniej krajowej córce D. Tuska Katarzynie Tusk, przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, oraz tezy Z. Kękusia o osobowości D. Tuska i możliwej tego przyczynie.