2024.02.12-–-pismo-Z.-Kekusia-do-ministra-obrony-narodowej-Wladyslawa-Kosiniaka-Kamysza-w-sprawie-polskiego-cwiczenia-narodowego-z-udzialem-sil-zbrojnych-innych-panstw