2023.12.21. Pismo Z. Kękusia do prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Beaty Daszyńskiej-Muzyczki w sprawie reklamy w tygodniku “SIECI” red. Jacka Karnowskiego o wygenerowaniu przez BGK w 2022 roku 335 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki