2023.12.19. E-mail Z. Kękusia do przedstawicieli opinii publicznej w sprawach m.in.: podstawowej przyczyny celebrowania Chanuki, tj. obcięcia przez bogobojną Judytę głowy syryjsko-greckiemu generałowi Holofernesowi, wicemarszałka Sejmu K. Bosaka, Wekszawy, warsaw i in.