2023.12.04 Pismo Z. Kękusia do Donalda Tuska – wniosek o rezygnację przez niego z zamiaru objęcia urzędu Prezesa Rady Ministrów; dowody poświadczające jego serwilizm i podporządkowanie okazywane żydom oraz możliwość bycia przez niego agentem USA od 1993 roku.