2023.11.20 Pismo Z. Kękusia do posła na Sejm RP Konfederacji Wolność i Niepodległość, prowadzącego na platformie YouTube serial „MENTZEN GRILLUJE!”, Sławomira Mentzena, w sprawie „przegrillowania” wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, posła Konfederacji Wolność i Niepodległość Krzysztofa Bosaka, na okoliczność jego sprzyjających roszczeniom wobec Polaków organizacji żydowskich ze Stanów Zjednoczonych, prezentowanych publicznie twierdzeniom w sprawie tzw. Deklaracji Terezińskiej, w tym przedstawienia prawa, na które się powoływał (Radio Wnet, wpisy na Twitterze).