2023.10.06. Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia – skierowane do prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego – o możliwości prowadzenia przez Z. Kękusia protestu głodowego, od 12 października 2023 r., przed Biurem RPO w Warszawie, al. Solidarności 77, z przyczyn leżących po stronie rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka.

,