2023.10.06. Zawiadomienie Zbigniewa Kękusia – skierowane do kierowanego przez Michała Domaradzkiego Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m. st. Warszawy – o możliwości prowadzenia przez Z. Kękusia protestu głodowego, od 12 października 2023 r., przed Biurem RPO w Warszawie, al. Solidarności 77.

,