2023.10.06. Wniosek Zbigniewa Kękusia do rzecznika praw obywatelskich RP Marcina Wiącka o spowodowanie wznowienia postępowania karnego prowadzonego przeciw Z. Kękusiowi i uniewinnienie go od zarzutów popełnienia przestępstw (za pośrednictwem Internetu), których nie był sprawcą, a „przestępstwo” przypisane mu z art. 226§3 k.k., dotyczące RPO  Żyda prof. Andrzeja Zolla nie jest, i nigdy nie było przestępstwem.Zawiadomienie o możliwości prowadzenia protestu głodowego, od 12 października 2023 r., przed Biurem RPO w Warszawie, al. Solidarności 77, z przyczyn leżących po stronie RPO.

,

Załączniki:

– Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich

– Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich