2023.09.25 Pismo Z. Kękusia z 25 września 2023 r. do rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka