2023.08.17 Wniosek Zbigniewa Kękusia do komendanta miejskiego Policji w Krakowie insp. Zbigniewa Nowaka i do komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona w sprawie wezwań.

Załaczniki:

Załączniki do załącznika I