2023.08.14 E-mail Zbigniewa Kękusia do przedstawicieli opinii publicznej w sprawie IMPERIUM, BIZANCJUM i kadr Zbigniewa Ziobry oraz usprawiedliwionego niestawiennictwa 16 sierpnia w Komisariacie Policji IV w Krakowie i dobrowolnego stawiennictwa 17 sierpnia.

Załaczniki:

Załączniki do załącznika VI