2023.08.09 E-mail Zbigniewa Kękusia do przedstawicieli opinii publicznej w sprawie stawiennictwa 8 sierpnia 2023 r. w Komisariacie Policji IV w Krakowie, w sprawie Claudiu Crulica

Załaczniki: