11 lipca 2023 r. – Wniosek Zbigniewa Kękusia do prezydenta Andrzeja Dudy o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (podwyższenie świadczenia „500 plus”do „800 plus”) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.