Informacja: Kanał Youtube: https://www.youtube.com/@popierwszepolak – został zablokowany.

Po Pierwsze Polak
Ostatnie wpisy
27 września, 2023Historyk z wykształcenia, przez lekarza, dr. n. med. Władysław Kosianiaka-Kamysza zdiagnozowany – słusznie! – jako patologiczny, wymagający terapii, kłamca, przez posła na Sejm RP Grzegorza Brauna nazwany publicznie „Mateusz Morawiecki, premier, premier zdrajca i zbrodniarz”, zdrajca z całą pewnością, chroniony z naruszaniem prawa przez prokuratorów Zbigniewa Ziobry, prezentowany w grudniu 2027 r. przez media w Izraelu jako „były bankier z żydowskimi korzeniami”, Mateusz Morawiecki, w jego bezstrosko-frywolnym, opartym na „kupowaniu” sobie Polek i Polaków – za pieniądze… Polek i Polaków – przed wyborami parlamentarnymi 15 października, sposobie zarządzania Polską zadłuża nas , w ogromnym tempie, na kwoty, których nigdy nie spłacimy.Chyba, że… wierzyciele pozbawią nas bogactwa narodowego (złoża, spółki Skarbu Państwa, lasy itp.).W dalszym zadłużaniu nas na ogromne, niespłacalne kwoty, Żyd M. Morawiecki znajduje sprzymierzeńców w prezesie Prawa i Sprawiedliwości Żyda – według źródeł internetowych – Jarosława Kaczyńskiego i parlamentarzystów PiS.W wydanej w 2015 roku książce pt. „Bankructwo Ameryki Nadchodzi. Wielka Depresja 2.0” (tytuł oryginału: „The Real Crash. America’a Coming Bankruptcy. How to Save Yourself and Your Country”) autor, Peter D. Schiff, proponował ogłoszenie przez także ogromnie zadłużone Stany Zjednoczone Ameryki, w interesie ludzi, obywateli USA, BANKRUCTWA.W uzasadnieniu podał m.in. : „Co się zaś tyczy naszego długu publicznego – jest tylko jedno dobre rozwiązanie: takie, jakiego nie proponuje żaden polityk, komisja do spraw długu a ni telewizyjny autorytet – Ameryka musi zrestrukturyzować swoje zadłużenie. Jesteśmy już bankrutem i czas to ogłosić. Stany Zjednoczone Ameryki są niewypłacalne i powinny rozpocząć państwowy odpowiednik postępowania upadłościowego. Wówczas, niczym zbankrutowana firma, możemy spłacić jakąś część naszych długów – Chinom beneficjentom ubezpieczeń społecznych, i innym wierzycielom, a także przeprowadzić reorganizację.Nikt nie chce słyszeć tych wieści i politycy z pewnością nie chcą ich przekazywać. Ale dla Amerykanów będzie jeszcze gorzej, kiedy nastąpi prawdziwy krach – gdy bezrobocie poszybuje w górę, kredyty się skończą, ceny domów znów zanurkują albo co gorsza załamie się dolar, zerując wszelkie oszczędności i posyłając ceny dóbr konsumpcyjnych w stratosferę. Proponuję złagodzenie ciosu. Zamiast nagłego krachu mój plan da nam bolesną, ale ograniczoną recesję.Oprócz ocalenia nas przed gospodarczą ruiną, mój plan przyniesie Amerykanom bezpośrednie korzyści. Niższe podatki i mniej regulacji to więcej wolności i większa przestrzeń dla małych firm. Oszczędzający skorzystają na rozsądnej polityce monetarnej i realistycznych stopach procentowych.(…) Zbankrutujemy, żeby uniknąć kryzysu czy w odpowiedzi na kryzys? Zbankrutujemy na naszych warunkach, czy na warunkach narzuconych nam przez wierzycieli? Sądzę, że im szybciej zbankrutujemy, tym lepiej, a warunki będą korzystniejsze, kiedy to my je zaproponujemy.(…) Ogromne, zyskowne banki mogą dostać mniej niż starsze panie posiadające obligacje oszczędnościowe. Albo może dajmy Amerykanom preferencyjne warunki względem cudzoziemców.”Źródło: Peter D. Schiff Wielka Depresja 2.0 Bankructwo Ameryki Nadchodzi”, Fijorr Publishing Company, Wydanie pierwsze– Warszawa 2015Skierowałem wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy: „Wniosek o zrealizowanie przez adresata niniejszego pisma mieszczących się w ramach uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej działań – w formie Projektu – mających na celu ogłoszenie przez Polskę potwierdzającego stan faktyczny bankructwa, wskazując jako winnych Żydów.”Zgłosiłem siebie jako kandydata na lidera Projektu jak wyżej.Za niespełna trzy tygodnie odbędą się wybory parlamentarne. zachęcam Państwa, do sprawdzenia aktywności Waszych kandydatów na posłów na Sejm RP. Ja to robię… Statystki krasomówców, bywają… przerażające.U niektórych, jedyną formą aktywności jest… udział w głosowaniach – ponad 99%. Z tego rozlicza prezes J. Kaczyński. Przesyłam link do strony Sejmu RP „Aktualni posłowie”: Aktualni posłowie – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dokumenty: […] Read more…
23 września, 20238 marca 2018 r. Jarosław Gowin ogłosił publicznie: „Polska jest ojczyzną dwóch narodów, jest ojczyzną narodu polskiego i jest ojczyzną narodu żydowskiego, i nikt nigdy tej prawdy z historii Polski nie wymaże.” Zderzenie cywilizacji… Nierówne starcie tych, co nadstawiają drugi policzek, gdy ich uderzą w prawy, z tymi co walą, niszczą bez skrupułów. Bo tak mają napisane… Od 28 września br. mogę prowadzić protest przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, z winy ferajny – rzecznik praw obywatelskich, okrutny Żyd prof. Andrzej Zoll, jego małżonka adwokat Wiesława Zoll, 15 sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – co mnie za przyczyną prokurator Radosławy Ridan z Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód uczyniła przestępcą za popełnienie przestępstw za pośrednictwem Internetu w Krakowie, mimo że popełniły je inne niż ja osoby, w… Warszawie. W dodatku, w przypadku guru ferajny, A. Zolla, ścigali mnie, w tym skazali, za czyn, który według niego samego nigdy nie był przestępstwem. Ale, obciążył mnie, cwany mściwy Żyd zeznaniami, jojczał, labiedził, że go znieważałem, i przy każdej po temu okazji informował podporządkowanych mu prokuratorów i sędziów, że ja powinienem zostać poddanych badaniom psychiatrycznym, że jestem niezrównoważony itd. itp. A chłopina – w przeszłości nie tylko RPO, ale także prezes Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczący Rządowego Centrum Legislacji, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – treści Komentarza do kodeksu karnego, którego – kilku, przez kilkanaście lat, wydań – był redaktorem naukowym nie zna, i złożył, dwukrotnie, przed prokurator R. Ridan i przed sędzią Tomaszem Kuczmą z Sądu Rejonowego w Dębicy, obciążające mnie zeznania w sprawie, w której byłem ścigany za czyn, który w jego przypadku, według niego, jako redaktora naukowego w.w. Komentarza, nigdy nie był przestępstwem. Mściwy, okrutny, zwyrodniały ignorant, by nie rzec tuman. Autorytet, ekspert m.in. TVN, Faktu”, „Gazety Wyborczej”. Największego obrońcę ma ferajna, od 2006 roku, w Zbigniewie Ziobrze. Jeden z pierwszych w Polsce, wśród tych, co wykluczają ofiary patologii degeneratów, dopomagają w niszczeniu ich. Z jego winy – nie rozpoznał skierowanego przeze mnie do niego, Prokuratora Generalnego, zawiadomienia z 21 kwietnia 2006 r. o popełnieniu przez prokurator R. Ridan przestępstwa – zostałem oskarżony, a potem skazany. Po uchyleniu, na moją korzyść, skazującego mnie wyroku sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy, i powtórnym przypisaniu mi przestępstw, których nie popełniłem przez koleżankę z pracy sędziego T. Kuczmy, sędzię Beatę Stój, trzy lata kazał mi Z. Ziobro czekać na kasację od jej postanowienia, aż ją Z. Ziobro sporządził i… oszukał Sąd Najwyższy. Żeby mnie nie uniewinniono. Ostatecznie sprawę wzięli w swoje ręce życzliwi ferajnie sędziowie Sądu Najwyższego, Andrzej Stępka, Małgorzata Wąsek-Wiaderk i Jacek Błaszczyk. Za mną, za przyczyną autorytetów moralnych o nieskazitelnych charakterach – prokuratorów i sędziów – 17 lat starań o uniewinnienie mnie od zarzutów, których… mający blade pojęcie o informatyce uczeń wyższej klasy szkoły podstawowej by mi nie postawił. Ale prokurator R. Ridan mnie oskarżyła, a potem odmówiła Sądowi zebrania dowodów. Od 21 kwietnia 2006 r. do dzisiaj najwierniejszego sympatyka, sprzymierzeńca i obrońcę ma – z resztą ferajny – w Zbigniewie Ziobrze. Obecny rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek mówi o sobie: „Moim głównym celem jest poprawa sytuacji osób dotkniętych wykluczeniem”. Od 28 września będę prowadził protest przed jego Biurem w Warszawie, od 5 października, prowadząc go przestanę jeść, od 10 października przestanę także pić. Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstw przez Z. Ziobrę i sędziów Sądu Najwyższego, co… dowodów nie zauważyli i orzekli ostatecznie w mojej sprawie w oparciu o ich domniemanie mojej winy, A. Stępkę, M. Wąsek-Wiaderk i J. Błaszczyka. Kopia: Youtube: […] Read more…
23 września, 2023W niniejszym PPP prezentuję m.in., jak moje pismo z 5 września 2023 r. do minister zdrowia Katarzyny Sójki doręczono 6 września 2023 r., a następnie… nie doręczono 8 września 2023 r., i ostatecznie mi zwrócono – nawet bez awizowania przez Urząd Pocztowy w Warszawie. Artykuł 7 Konstytucji RP stanowi: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.. Katarzynie Sójce, minister, wydaje się, że jej to nie dotyczy… Wybranka premiera Mateusza Morawieckiego na ministra od Polaków zdrowia udowodniła, jak bardzo gardzi dziećmi i prawem. Z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa – bo się jej spieszy – chce przepchnąć, do 1 października br. jej rozporządzenie o obowiązkowych szczepieniach. Tak samo – z naruszeniem prawa, bo też się jej spieszy… – przepycha jej rozporządzenie w sprawie wprowadzenia od 1 października br. Międzynarodowej Książeczki Zdrowia. Trzeba okiełznać K. Sójkę! Musi to zrobić w naszej obronie Rzecznik Praw Obywatelskich. Musi, bo jego konstytucyjnym i ustawowym obowiązkiem jest Skierowałem wnioski do RPO Marcina Wiącka o zrealizowanie działań mających na celu: 1.zapobieżenie wejściu w życie, z dniem 1 października 2023 r., rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (MZ 1574) i w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień (MZ 1576), procedowanych przez K. Sójkę z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa określonego w par. 40 pkt. 3 Uchwały Rady Ministrów Nr 190 z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), 2.przeprowadzenie procesu legislacyjnego projektów rozporządzeń jak wyżej w oparciu o prawo określone w par. 40 pkt 3 Uchwały Rady Ministrów Nr 190 z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), tj. o ich skierowanie do konsultacji publicznych podmiotów wskazanych w pismach z dnia 29 sierpnia 2023 r., ZPŚ.0210.17.2023.JK , i z dnia 08 września 2023 r., ZPŚ.0210.18.2023.JK, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemara Kraski. Co z nimi zrobi Rzecznik Praw Obywatelskich? Takie same jak do RPO M. Wiącka wnioski w sprawie w.w. projektów rozporządzeń minister K. Sójki skierowałem do jej służbowego zwierzchnika, premiera M. Morawieckiego, który za błahostkę – w porównaniu z naruszeniami prawa przez K. Sójkę – odwołał A. Niedzielskiego… Co najważniejsze, jeśli w.w. rozporządzenia, według projektów K. Sójki, zostaną ogłoszone jako obowiązujące od dnia 1 października 2023 r., będą nielegalne, bo procedowane z oczywistym i rażącym naruszeniem przez K. Sójkę prawa. Myślałem, że nie mogłoby by być gorszego ministra od zdrowia Polaków niż Adam Niedzielski. Ucieszyłem się gdy mu, sprawiającemu na mnie wrażenie m.in. kretyna, dał M. Morawiecki szansę odejścia z – nazwijmy to – honorem. No i wybrał nam premier M. Morawiecki ministra Katarzynę Sójkę. Zwykłego lekarza, co ją ludzie lubią. Tak przynajmniej twierdzi A. Duda, prezydent – jak sam mawia – Polin. Chyba wiem, dlaczego K. Sójka z pryncypałem M. Morawieckim wyznaczyli sobie dla wejścia w życie w.w. rozporządzeń rychły termin 1 października 2023 r. Bo… nadchodzą epidemie. A że K. Sójka chce wprowadzić – „na rympał”, tj. z naruszeniem prawa – od 1 października br. Międzynarodową Książeczkę Szczepień, znaczy, spodziewa się ich nie tylko w Polsce… Kopia: Youtube: […] Read more…
16 września, 2023Będzie krztusiec! PPP 481 opieram na informacjach podawanych – w tym ostatnich dniach – przez portale i serwisy medyczne poświęcone zdrowiu i medycynie, w tym m.in. na artykułach: 1.„Nadchodzi epidemia krztuśca. Jest bardziej zakaźny od grypy i ospy”; https://www.medonet.pl/choroby-od-a-d… 2.„Lekarze ostrzegają Polaków. “Zacznie się w połowie września”; https://portal.abczdrowie.pl/wchodzim… 3.Nowe mutacje COVID-19 zagrażają nawet zaszczepionym. CDC ostrzega; https://www.medonet.pl/koronawirus/to… 4.„Cztery razy więcej zachorowań niż rok temu. Czeka nas jesień pod znakiem “tridemii”?; https://www.medonet.pl/choroby-od-a-d… D. Tusk i Platforma Obywatelska najwyraźniej nie wiedzą o powrocie wirusa i zachęcają Polaków do uczestnictwa w spędzie, który organizują w Warszawie 1 października – nawet darmowy dojazd jest gwarantowany. Jak mi wiadomo, Lenin jak organizował rewolucję, to były pieniądze, żeby ludziom bardziej się opłaciło uczestniczyć w manifestacjach, niż pracować. D. Tusk nigdy nas nie szanował i, najwyraźniej, już nie będzie… Co charakterystyczne, to że on sam, ze strony spędu, https://marszmilionaserc.info/, nie zaprasza… Zawiesili tam coś takiego: „Donald Tusk „W imieniu wszystkich, naszych dzieci, naszych żon, mężów, sióstr, braci, bez wyjątku każdy ma bardzo poważny powód dla tego, żeby stanąć do tej konfrontacji ze złem, bo to jest naprawdę czyste zło. 1 października zorganizujemy Marsz Miliona Serc. Jeśli pół miliona ludzi dało nadzieję, to ten milion w Warszawie pierwszego października da już naprawdę pewność zwycięstwa!” Kto zatem zaprasza…? Nikt! Kto organizuje…? Nie wiadomo. Ciekaw jestem, czy lider PO sam, osobiścei zgłosił Marsz… Zgromadzenie publiczne o ogromnym – wobec informacji o powrocie wirusa w mnóstwie mutacji – ryzyku dla uczestników i… nie tylko. „- Wirusy przenoszą się z szybkością światła. Wystarczy jeden człowiek w samolocie zakażony danym drobnoustrojem, który nawet o tym nie wie. Przy zwiększonej zaraźliwości tych ostatnich wariantów, to jest absolutnie możliwe, że mogą w tym samym czasie pojawić się w różnych miejscach – tłumaczy prof. Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych.”; https://portal.abczdrowie.pl/wchodzim… A sami organizatorzy, sam D. Tusk się nie boją… Myślą – wiedzą… – że nie ma czego? Ja przestrzegam… Nie warto narażać, zdrowia – a w świetle informacji z w.w. artykułów, także życia, swojego i swoich bliskich – dla D. Tuska. Co jego spędem chce wygrać Tusk, co kiedyś mówił, że nie odda Polski bez walki, a potem dał dyla. Co do wyborów 15 października, w obliczu kosztów, które Polacy ponieśli w walce rządu M. Morawieckiego z COVID-19 i jego powrotem w mnóstwie mutacji, eksperci – prawdziwi(!) – powinni zająć stanowisko. Przedstawicielstwo w Polsce Komisji Europejskiej poinformowało 4 września ze swej strony internetowej: „Komisja Europejska zatwierdza dostosowaną szczepionkę przeciwko COVID-19 w obliczu jesiennych kampanii szczepień w państwach członkowskich..”. Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak” proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl […] Read more…
15 września, 2023Za dwa tygodnie, 1 października, wejdą w życie dwa bardzo ważne rozporządzenia minister zdrowia Katarzyny Sójki: 1.w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych; https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//5… 2.w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień; https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//5… Obydwa zostaną wprowadzone w życie bez przeprowadzonych uprzednio konsultacji publicznych, których obowiązek przeprowadzenia nakładają na minister K. Sójkę przepisy Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów oraz właściwe przepisy Konstytucji RP. Minister K. Sójka tak procedowała z projektami w.w. rozporządzeń, żeby nie dopuścić do konsultacji publicznych, jak w przepisach w.w. Uchwały. I bardzo jej się spieszy, bo rozporządzenia według jej projektów muszą zacząć być stosowane od 1 października. O czym z jej upoważnienia zawiadomił – „Skrócony termin konsultacji wynika z konieczności zapewnienia stosowania projektowanego rozporządzenia od dnia 1 października 2023 r.” – podmioty, do których skierował projekty do „konsultacji” publicznej sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska pismami z: 1.29 sierpnia 2023 r., skierowanym do 24 podmiotów – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//5… 2.08 września 2023 r., skierowanym do 25 podmiotów – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//5… Obydwa z w.w. pisma zakończył W. Kraska: „Z wyrazami szacunku”. A przecież razem ze swą szefową okazali im lekceważenie. Jeśli się K. Sójce spieszyło – bo 1 października 2023 r. – powinna była wcześniej popracować. Jej statystyki z Sejmu RP nie pokazują jednak, żeby była pracowita. Jest natomiast zdyscyplinowana – 99,01% udział w głosowaniach. 8 sierpnia br., ogłaszając przyjęcie rezygnacji A. Niedzielskiego, M. Morawiecki powiedział, że zaproponował objęcie funkcji ministra zdrowia posłance PiS Katarzynie Sójce. Powiedział o niej m.in.: „– Pani poseł, wkrótce pani minister, Katarzyna Sójka jest dobrze do tej roli przygotowana. Wyraził przekonanie, że „jej doświadczenie, jej empatia, jej podejście do tych tematów pozwolą kontynuować wszystko to, co jest najważniejsze, wszystko to, co jest najlepsze”. Powiedział: „– Pani doktor Katarzyna Sójka zna specyfikę funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, ponieważ pracowała w komisji zdrowia Sejmu.” 10 sierpnia A. Duda mówił o niej w Kaneclarii Prezydenta, że lubią ją ludzie, a ona złożyła ślubowanie, jak w art. 151 Konstytucji RP: “Obejmując urząd ministra, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Zakończyła, z dłonią przyłożoną do serca: “Tak mi dopomóż Bóg”. A zaraz potem proza życia… Udowodniła K. Sójka, że albo jest niedouczonym tumanem, albo świadomie „przepycha” dwa bardzo ważne – dotyczące zdrowia milionów Polaków – akty normatywne, rozporządzenia, pozbawiając Polaków możności wyrażania opinii w kwestii jej wobec nas zamierzeń. Skierowałem wniosek do M. Morawieckiego, żeby zrealizował działania mające na celu odwołanie Katarzyny Sójki z urzędu Ministra Zdrowia, z powodu oczywistego i rażącego naruszenia przez nią, przy kierowaniu do konsultacji publicznych projektów w.w. rozporządzeń. Przyczyna, dla której poprzednik K. Sójki na urzędzie Ministra Zdrowia Adama Niedzielski złożył rezygnację to błahostka przy wadze naruszeń prawa przez K. Sójkę. Jeśli jej nie odwołają, powinna sama złożyć dymisję. Skierowałem do niej wniosek w tej sprawie. Morawiecki, morawiecczanie i morawiecczanki… Kopia Youtube: […] Read more…
14 września, 2023Zaczyna się…Znowu pole do popisu dla „morawieckich”, tj. premiera patologicznego kłamcy ujawniającego także inne cechy osobowości psychopatycznej, według posła na Sejm RP G. Brauna, zdrajcy i zbrodniarza, Żyda Mateusza Morawieckiego, niektórych z jego ludzi i im podobnych.Stawiam, że krztusiec…Prezentuję, co dla M. Morawieckiego i jego ludzi znaczą konsultacje publiczne. Jak je – przepraszam za kolokwializm – odwalają ludzie Morawieckiego. Żeby prawu stało się zadość. […] Read more…
11 września, 2023Jarosław Kaczyński obraża. Jarosław Kaczyński szkaluje. Jarosław Kaczyński szaleje. Jarosław Kaczyński czasami zachowuje się jak niepoczytalny. Jarosław Kaczyński łże. Jarosław Kaczyński manipuluje. Jarosław Kaczyński… Jarosław Kaczyński od lat unika odpowiedzi na pytanie, czy jest homoseksualistą. A to wskazywany od wielu lat, przez znane osoby, publicznie, homoseksualizm Jarosława Kaczyńskiego może być przyczyną jego niezwyczajnych zachowań. Ewentualny homoseksualizm Jarosława Kaczyńskiego to nie wyłącznie jego prywatne sprawa, jak nam wmawiają jego obrońcy. Homoseksualizm Jarosława Kaczyńskiego – prezesa rządzącej Polakami partii, wiceprezesa Rady Ministrów, posła na Sejm RP, kandydata na posła na Sejm RP w nadchodzących wyborach – może być przyczyną naszych, Polaków problemów. Skierowałem wniosek do Jarosława Kaczyńskiego, żeby wyjaśnił mi pisemnie oraz publicznie Polakom, czy jest homoseksualistą. Niech to zrobi, w Polaków interesie, jak najszybciej. Przed wyborami 15 października. On sam chce ujawniania agentów. A przecież jako krypto-homoseksualista jest doskonałym materiałem dla łowców takowych… Kopia Youtube: […] Read more…
8 września, 2023Egzamin ze skuteczności stosowania – z wykorzystaniem mediów publicznych, w tym głównie TVP.INFO – propagandy, w tym indoktrynacji i manipulacji, propagandysta Jarosław Kaczyński zdaje celująco. Wmawia nam, od lat, że jego partia, Prawo i Sprawiedliwość to gwarancja demokracji. Powiedział: „W Polsce szanowni państwo mamy demokrację i sądzę, że jedną z najlepiej funkcjonujących i najdalej idących demokracji w całej Europie.” Powiedział: „Dobre rządy to takie, które służą wspólnocie narodowej i każdemu obywatelowi, niezależnie kim jest; aby podołać temu wyzwaniu musimy zwrócić się do najlepszych ekspertów, czyli do Polaków.” Uczestnicy spotkań z nim cieszą się i radują, pokrzykują, wiwatują. A PRAWDA, FAKTY…? Przedstawiam je w PPP 475. Pokazuję, w jaki sposób, razem z premierem Mateuszem Morawieckim, 219 posłami PiS, oraz skorzystawszy ze wsparcia posłów i posłanki poza PiS’owskich – Kukiz Paweł, Sachajko Jarosław, Żuk Stanisław, Girzyński Zbigniew, Sośnierz Andrzej, Ścigaj Agnieszka, Ajchler Zbigniew, Mejza Łukasz – i podsuniętym nam na prezydenta Andrzejem Dudą J. Kaczyński narzucił Polakom jego wolę w sprawie: – negatywnie opiniowanej przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (644 gminy), – potępianej przez wielu Polaków, – odrzuconej przez Senat (51 na 98 senatorów) ustawy, według projektu M. Morawieckiego, o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Głos Senatu J. Kaczyński wyeliminował wykorzystawszy Konstytucję. Po co mamy iść 15 października 2023 r. na wybory do Parlamentu, skoro wybieramy konstytucyjnie ubezwłasnawalnialny Senat? J. Kaczyński udowodnił że Senat to bezwartościowa atrapa demokracji. Kosztowna… Rozumiem, że wśród kandydatów na senatorów w najbliższych wyborach parlamentarnych są nowicjusze, Polacy nieświadomi prawnej, publicznej „impotencji” senatora. Ale dlaczego zamierzają kandydować osoby z senatorskim stażem oraz nowicjusze prawnicy (np. były RPO Adam Bodnar)? Dla – to oczywiste – pieniędzy, władzy, popularności. z próżności, chciwości, braku innego, równie jak posada senatora obfitującego w benefity, pomysłu na życie. Po co w ogóle nasz głos w wyborach, jeśli prezes rządzącej partii i jego posłowie zdobywszy – dzięki ufnym w ich propagandę, indoktrynowanym, oszukiwanym, naiwnym Polakom – środki utrzymania siebie i rodzin, oraz prawo do decydowania o nas, o naszej przyszłości, decydują, działają PRZECIWKO NAM? Poseł na Sejm RP Grzegorz Braun nie obawiał się konsekwencji przedstawienia publicznie, 1 stycznia 2021 r., jego opinii o następnym pomazańcu J. Kaczyńskiego, Żydzie z gromady „we the people” M. Morawieckim: „Mateusz Morawiecki, premier, premier zdrajca i zbrodniarz szanowni państwo i z każdego z tych słów się chętnie wyliczę, także przed sądem.” M. Morawiecki zbrodniarzem… Co do tego, że jest zdrajcą nie mam i ja najmniejszych wątpliwości. Mówiłem o tym w moich PPP długo przed tym, zanim zdrajcą nazwał go poseł G. Braun. Okazało się, że słusznie nazywałem go także patologicznym kłamcą. Taką potem diagnozę jego osobowości przedstawił w Sejmie RP lekarz, doktor nauk medycznych, poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz. Andrzej Duda apeluje: „Weź udział w wyborach!!!”, „Korzystaj ze swoich praw!” Ja namawiam: „Nie bądź głupi – nie idź na wybory!” […] Read more…
8 września, 2023Od miesięcy atakują nas PiS’owscy propagandyści – obojga płci – im bliżej wyborów, tym intensywniej, informacjami o wielkiej PiS dla niektórych grup społecznych „łaskawości”. Adresatami „szczodrości” o największym wymiarze finansowym są emeryci, grupa docelowa „65+” (darmowe leki, podwyższona 14 emerytura). Nie dziwota. W październiku wybory parlamentarne, a w Polsce jest około 7 milionów emerytów. Dzieci emerytów też „zagospodarowane” – darmowe leki dla dzieci „18-”. Żeby jednym dawać, hojnie, innym zabierają, wszystkich zadłużają. W niniejszym PPP pokazuję, jak mnie, emeryta ZUS okrada. Skierowałem wniosek do prezes ZUS Gabrieli Uścińskiej, żeby mi podała, ilu jest, takich jak ja, ograbianych – w ciszy, bez rozgłosu towarzyszącego tzw. „dotrzymywaniu obietnic”. Minister w rządzie Mateusza Morawieckiego Marlena Maląg nazwała przed dwoma tygodniami prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego „architektem dobrych zmian dla Polaków”. Śmieszna ta minister Marlena Maląg. Ale… oddana. Zaś nowa – po sprawiającym na mnie wrażenie kretyna Adamie Niedzielskim – minister zdrowia, Katarzyna Sójka… lubiana. Tak rzecze Andrzej Duda. We mnie sympatii nie budzi. Wyjaśniam dlaczego. […] Read more…
4 września, 2023Serwis internetowy YouTube prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. Obowiązuje tutaj konstytucyjne prawo: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.” (art. 54.1 Konstytucji).Ponad rok czekałem na uzasadnienie dla bezpodstawnie przedstawionego mi przez YouTube zarzutu naruszenia zasad serwisu, z konsekwencją dla mnie w postaci… usunięcia z kanału Po pierwsze Polak – YouTube efektów mojej pracy, jednego z moich filmów, dotyczącego głównie działań premiera M. Morawieckiego.Nie doczekałem się odpowiedzi na wnioski z pisma do prezes zarządu YouTube Susan Wojcicki.Skierowałem pozew do prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy, SSR Moniki Krzanowskiej-Mars.W uzasadnieniu przedstawiłem m.in. dowód na to, że sąd Rzeczypospolitej Polskiej posiada jurysdykcję w sprawach, w których stroną jest podmiot zagraniczny. Kopia: […] Read more…
4 września, 2023Gloria TV Youtube 4 września będę przesłuchiwany w Komisariacie Policji IV w Krakowie, przez sierż. szt. Dorotę Madej, w sprawie o popełnieniu przez D. Tuska – z podanych niżej przyczyn – przestępstwa z art. 231§1 k.k.Pismem z 30 czerwca skierowanym do komendanta KP IV w Krakowie mł. insp. Krzysztofa Martyki złożyłem: „Zawiadomienie o popełnieniu przez Donalda Tuska – gdy był Prezesem Rady Ministrów – w dniu 16 maja 2009 r., w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, przestępstwa z art. 231§1 k.k., przez przekroczenie uprawnień i naruszenie art. 2.1, art. 7, art. 82.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, a przez to działanie na szkodę interesu publicznego, przez spowodowanie m.in.:1.likwidacji Stoczni Gdynia SA i Stoczni Szczecińska Nowa sp. z o.o.,2.utraty pracy przez pracowników zlikwidowanych Stoczni Gdynia SA i Stoczni Szczecińska Nowa sp. z o.o.W zamieszczonym w wydaniu z 5 sierpnia 2009 r. wydaniu „POLITYKI” zamieszczono artykuł pt. Emirat na gazie”, w którym autor podał: „Po południu 16 maja w Kancelarii Premiera panowała nerwowa atmosfera. Od czterech dni trwała licytacja polskich stoczni. Uczestnicy składali oferty za pośrednictwem Internetu, pozostając dla siebie anonimowi, ale rząd wiedział, kto bierze udział w przetargu. Godzinę przed zamknięciem wciąż brakowało najbardziej wyczekiwanej oferty. W końcu Donald Tusk kazał połączyć się z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dżasimem Al-Sanim. Kilkanaście minut później w systemie pojawiła się oferta Stichting Particulier Fonds Greenrights, spółki z Antyli Holenderskich, która ostatecznie wygrała przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.” – Katar: Emirat na gazieWobec zapisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, opisane w w.w. artykule zachowanie Donalda Tuska oznacza przekroczenie przez niego uprawnień, ze skutkiem w postaci…jak w moim w.w. Zawiadomieniu z 30 czerwca.Potem D. Tusk dał dyla do Brukseli.W marcu 2017 r. skierowałem wniosek do A. Dudy, żeby skorzystał z jego prezydenckiej prerogatywy i złożył wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za naruszenie w.w. ustawy.A. Duda okazał jednak serce D. Tuskowi.Teraz D. Tusk zapowiada zorganizowanie 1 października br. marsz… miliona serc.On? Człowiek bez serca, empatii, wrażliwości?W w.w. pisemnym zawiadomieniu z 30 czerwca 2023 r. złożyłem m.in.: „Wniosek o ustalenie przez organ, który będzie rozpoznawał zawiadomienie jak w pkt. I, czy prezes Rady Ministrów Donald Tusk popełnił przestępstwo jak w pkt. I, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i/lub osobistej, tj. czy popełniony przez niego czyn wypełnia znamiona przestępstwa określonego w art. 231§2 k.k.”Media podały w sierpniu 2021 r.: „Całość majątku Donalda I Małgorzaty Tusków jest wyceniana na ok. 40 milionów złotych.; Przez lata spędzone w Brukseli Tusk mógł zarobić ok. 6,7 mln zł.”W 2009 roku media pisały o D. Tusku, że był biedny jak kościelna mysz. […] Read more…
2 sierpnia, 2023Oto mój głos w dyskusji o przyszłości Polaków pod rządami Żydów.Ten film nie będzie na YouTube. – Zostałem – znowu – zablokowany.POTĘGA ŻYDÓW – ŻYD RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH UCZYNIŁ MNIE PRZESTĘPCĄ ZA CZYN, KTÓRY NIE JEST, NIGDY NIE BYŁ PRZESTĘPSTWEM, I KTÓREGO JA NIE POPEŁNIŁEM.I GO BRONIĄ OD 17 LAT.ICH PRAWO – ICH RELIGIA, CZYLI… NA JEDNO WYCHODZI.Nie wiem, co ze mną zrobi Ziobro, bo przecież w Polska to PolinCo ze mną zrobi Ziobro w obronie traktującego mnie według najgorszych dla nie-żyda wskazań Talmudu? […] Read more…
2 sierpnia, 2023Relacja z protestu głodowego, prowadzonego przeze mnie – Zbigniew Kękuś – od 4 sierpnia 2023 r., przed siedzibą Prokuratury Krajowej w Warszawie, ul. Postępu 3.Protest jest kolejnym z wielu działań realizowanych przeze mnie od 17lat na rzecz oczyszczenia mnie z zarzutów przedstawionych mi przez prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan niesłusznym aktem oskarżenia z 12 czerwca 2006 r.Okoliczności ścigania mnie w w.w. sprawie oraz uzasadnienie dla protestu, który zamierzam prowadzić od 4 sierpnia przed Prokuraturą Krajową prezentuję w zamieszczonym na niniejszej stronie piśmie z 31 lipca br. do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz w moich nagraniach, także umieszczonych na niniejszej stronie, w tym PPP 465, PPP 472a, PPP 472b. Przebieg zakończonej mi w.w. postępowaniem karnym kariery zawodowej prezentuję w PPP 469. Zbigniew Kękuś Oficjalny kanał Zbigniewa Kękusia na youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1xMYdWHCTqlrZdqd1PO-Vg/videosOficjalny kanał na Gloria.TV: https://gloria.tv/user/xu9QLTVrTFA13BvPXak4UK8Tf Przebieg: 04.08.2023 – Piątek – 12:45 – Wizyta w Prokuraturze Krajowej w Warszawie. Zgłoszenie protestu głodowego na piśmie.04.08.2023 – Piątek – 13:00 – Rozpoczęcie protestu. Prokuratura Krajowa, ul Postępu 3. Warszawa. Złożone pismo niestety bardzo niskiej rozdzielczości z powodów technicznych: 04.08.2023 – Piątek – 14:14 – Jak przekazał Zbigniew Kękuś, w Prokuraturze Krajowej nie pozwolono korzystać mu z toalety.04.08.2023 – Piątek – 18:55 – Zbigniew Kękuś zostaje pod Prokuraturą Krajową i tam nocuje. 05.08.2023 – Sobota – Zdjęcia otrzymano o 8:50 05.08.2023 – Sobota – Zdjęcia otrzymano o 15:06 07.08.2023 – Poniedziałek – Zdjęcia otrzymano o 08:33 07.08.2023 – Poniedziałek – 13:00 – Protest zakończony. […] Read more…
2 sierpnia, 2023Oto mój głos w dyskusji o przyszłości Polaków pod rządami Żydów.Ten film nie będzie na YouTube. – Zostałem – znowu – zablokowany.POTĘGA ŻYDÓW – ŻYD RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH UCZYNIŁ MNIE PRZESTĘPCĄ ZA CZYN, KTÓRY NIE JEST, NIGDY NIE BYŁ PRZESTĘPSTWEM, I KTÓREGO JA NIE POPEŁNIŁEM.I GO BRONIĄ OD 17 LAT.ICH PRAWO – ICH RELIGIA, CZYLI… NA JEDNO WYCHODZI.Nie wiem, co ze mną zrobi Ziobro, bo przecież Polska to PolinCo ze mną zrobi Ziobro w obronie traktującego mnie według najgorszych dla nie-żyda wskazań Talmudu? Dokończenie w części drugiej (472b) […] Read more…
2 sierpnia, 2023Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/ […] Read more…
2 sierpnia, 2023Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/ […] Read more…
2 sierpnia, 2023Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/ […] Read more…
2 sierpnia, 2023Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/ […] Read more…
2 sierpnia, 2023Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/ […] Read more…
2 sierpnia, 2023Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/ […] Read more…
2 sierpnia, 2023Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/ […] Read more…
2 sierpnia, 2023Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/ […] Read more…
2 sierpnia, 2023Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/ […] Read more…
2 sierpnia, 2023Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/ […] Read more…
2 sierpnia, 2023Użytkownicy strony PoPierwszePolak.pl mogą sprawdzić daty odbioru poniższego pisma przez ich adresatów, po wprowadzeniu numeru przesyłki poleconej podanej na „POTWIERDZENIU NADANIA”, na stronie Poczty Polskiej S.A. – https://emonitoring.poczta-polska.pl/ […] Read more…
27 lipca, 2023Do końca 2022 r. Polacy zostali zadłużeni na ponad 1,5 biliona zł. 9 czerwca br. minister finansów Magdalena Rzeczkowska poinformowała: „(…) deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. nie większy niż 92 mld zł..” To o 24 miliardy złotych /35%/ więcej niż rząd M. Morawieckiego podał w podpisanej przez A. Dudę cztery miesiące wcześniej, 2 lutego 2023 r., ustawie budżetowej – tam podano 68 mld. 6 lipca br. M. Morawiecki przyznał „Około 40 tys. zł na jednego Polaka wynosi zadłużenie Polski.” oraz minimalizował: „- Jest ono jednym z niższych, w proporcji do PKB, w Europie .” PKB to narzędzie świetne dla manipulantów. „Bankrutują” nas. Sytuacja jest dynamiczna i nie wiadomo, co dalej, co przed nami z zaciąganymi przez rząd M. Morawieckiego na nasze konto długami – żeby mieli z J. Kaczyńskim na szastanie ich „plusami” (społecznymi programami). Przed wyborami. Załoga PiS/Ula wujażuje po Polsce i sypią – turbo-socjaliści – obietnicami o potężnym wymiarze finansowym. Rozdają niektórym – w tym uprawnionym do świadczeń socjalnych w Polsce obywatelom Ukrainy – podatki ściągane od wszystkich Polaków i długi zaciągane na Polaków konto. Temu przez nich redystrybuowaniu zabieranych nam podatków i zaciąganych na nasze konto długów jest dedykowany mój PPP 470 pt. „Z.Kękuś PPP 470 NIK o BGK B.Daszyńskiej-Muzyczki, pupili M.Morawieckiego, ABSOLUTORIUM-PRECEDENS!” YouTube usunął go ok. 4 godziny po tym, gdy go opublikowałem. W PPP 471 prezentuję przedstawiony mi przez YT zarzut. Bezzasadnie. PPP 470 jest dostępny na platformach, Gloria.tv i Rumble. Głównym jego wątkiem jest zatwierdzona 7 czerwca br. przez Kolegium NIK „ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2022 ROKU” oraz opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów premiera M. Morawieckiego. Podaję linki do: 1.Analizy: https://www.nik.gov.pl/plik/id,27852.pdf 2.Retransmisji wystąpienia prezesa NIK Mariana Banasia: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/tra… (od 18:48:03) W „Analizie” podano m.in.: „- Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia kierunki zmian w systemie finansów publicznych, w wyniku których gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu. Ustawa budżetowa, w tym przede wszystkim budżet państwa, przestaje pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa.” Jako sprawcę prowadzenia pozabudżetowej gospodarki finansowej Polaków NIK wskazał kierowany od 2016 r. przez Beatę Daszyńską-Muzyczkę Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W w.w. Analizie Kolegium NIK podało m.in. : „ – Najwyższa Izba Kontroli jako nieprawidłowe oceniła finansowanie zadań państwa przez fundusze pozabudżetowe obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które de facto tworzyły budżet równoległy względem budżetu państwa.” B. Daszyńska-Muzyczka to pupila (dorosła pupilka) w przeszłości Mateusza Morawieckiego, gdy ją w trybie „pozazrekrutacyjnym” zrobił dyrektorem Departamentu Nieruchomości w Banku Zachodnim WBK. S.A. Potem, pod jego zwierzchnictwem w Banku, obejmowała coraz wyższe stanowiska. W 2016 roku powołano ją na prezesa zarządu BGK. Teraz, razem z jej kiedyś łaskawcą/promotorem, Mateuszem Morawieckim zadłużają Polaków. Pozabudżetowo. Na ogromne kwoty. Prezydent Polin Andrzej Duda wszak z niej zadowolony. Nominował ją 5 lipca br. na AMBASADORA – specjalnego przedstawiciela Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw Inicjatywy Trójmorza. 28 lipca Sejm RP będzie procedował nad kolejnym bardzo groźnym dla Polaków prawem, ustawą z 16 czerwca br., wg projektu autorstwa M. Morawieckiego – o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Senat odrzucił ustawę PiS/Ula z 16 czerwca. Wcześniej projekt M. Morawieckiego miał m.in. negatywne opinie. W PPP 471 wracam też do złowróżbnej dla Polaków tezy wicepremiera-ministra-posła Jarosława Gowina. Przypominam, co powiedział o Polsce, Ojczyźnie. A także o jego starszych braciach w wierze i o jego kandydacie na sojusznika strategicznego Polaków. W czerwcu br. J. Gowin obiecał: „Chcę poinformować, że nie będę kandydować w zbliżających się wyborach parlamentarnych.” […] Read more…
24 lipca, 2023Szanowni Państwo, Niniejszego e-maila kieruję do Państwa w interesie społecznym. Na początek jego „streszczenie”. W formie kilku cytatów: „Po nas choćby potop”„Główne wskaźniki makroekonomiczne.Dług publiczny – według metodologii unijnej: 1512,2 mld zł.” Źródło: „ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2022 ROKU Zatwierdzona przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w dniu 7 czerwca 2023 r.: https://www.nik.gov.pl/plik/id,27852.pdf „ Z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i najważniejszych polityków ugrupowania w Warszawie odbyła się dwudniowa konwencja „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”.Źródło: „Jarosław Kaczyński: Od nowego roku będzie 800 Plus; https://www.tvp.info/69839876/800-plus-od-nowego-roku-jaroslaw-kaczynski-o-programie-pis 14 maja 2023„Przemoc totalitarna zaczyna się od prezentów.” Roland Baader „Premier Mateusz Morawiecki o programie „800+”:to program zwiększania szans dla wszystkich naszych dzieci.” Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/rzad-przyjal-800-plus 27 czerwca 2023„Po pierwsze 800+, a więc ten godnościowy program, który ma wzmacniać polskie rodziny. Od paru dni, właściwie od wczoraj uchwalony – Sejm przyjął nasze rozwiązania, te których się domagaliśmy, których domagało się Prawo i Sprawiedliwość – powiedział szef polskiego rządu . (…)– Darmowe leki dla seniorów – za parę dni zajmie się tym rząd. Po paru tygodniach będzie to wdrożony program. Darmowe leki dla seniorów te, które wprowadziliśmy 8 lat temu i teraz poszerzamy ten program na 4000 leków – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.”Źródło: „Premier Mateusz Morawiecki: marzę o Polsce uśmiechniętych rodzin”;https://www.gov.pl/web/premier/premier-mateusz-morawiecki-marze-o-polsce-usmiechnietych-rodzin 8 lipca 2023 „ PROPAGANDA – celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości ludzkiej lub jednostkiPropaganda totalitarnych reżimów polega na manipulacji intelektualnej i emocjonalnej z użyciem jednostronnych, niewłaściwych etycznie lub nawet całkowicie fałszywych argumentów i wiąże się ściślez użyciem dezinformacji, zmierza do upowszechnienia trwałych postaw społecznych poprzez narzuceniei zmuszenie odbiorców do przyjęcia określonych treści i stanowi jeden z elementów indoktrynacji.”Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Propaganda „(…) Jak dodała minister Rzeczkowska: Zrewidowaliśmy nieco nasz scenariusz makroekonomiczny.(…) W nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto:dochody budżetu państwa na poziomie 601,4 mld zł,wydatki budżetu państwa na poziomie 693,4 mld zł,deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. nie większy niż 92 mld zł.”Źródło: „Nowelizacja ustawy budżetowej na 2023 rok przyjęta przez Radę Ministrów”;https://www.gov.pl/web/finanse/nowelizacja-ustawy-budzetowej-na-2023-rok-przyjeta-przez-rade-ministrow9 czerwca 2023 „Chcę to z całą mocą podkreślić. To jest Polin.”Andrzej Duda, 1 grudnia 2021 r.Źródło: „Uroczystość zapalenia świec chanukowych w Pałacu prezydenckim”; https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/uroczystosc-zapalenia-swiec-chanukowych-plenhebr,45866 „To wy/Żydzi – ZKE/ jesteście z nami, czy jesteście przeciwko nam?Wy czujecie się częścią Narodu Polski i chcecie żyć w zgodzie z naszymi zasadami, z naszymi wartościami, w zgodzie z naszym prawem, Polaków, które w Konstytucji? Czy też kierujecie się swoim prawem i prowadzicie Polskę, prowadzicie nas Polaków do upadku? Myślę, że jest to bardzo zasadne pytanie kierowane przeze mnie do Poliniaków.” Zbigniew Kękuś, w: „Z.Kękuś PPP 470 NIK o BGK B.Daszyńskiej-Muzyczki, pupili M.Morawieckiego, ABSOLUTORIUM-PRECEDENS!”; https://gloria.tv/post/M83yxh17S7n72uHXpdoQMCcnM ,https://rumble.com/v30zy8e-z.kku-ppp-470-nik-o-bgk-b.daszyskiej-muzyczki-pupili-m.morawieckiego-absolu.html Jeśli uznacie Państwo za zasadne, proszę o przesyłanie niniejszego e-mail’a – uważam, w interesie Polaków – Państwa znajomym. Jako uzupełnienie do niego proszę potraktować opublikowany przeze mnie 19 lipca na moim kanale, Po pierwsze Polak – YouTube, i po ok. 4 godzinach usunięty przez YouTube, film pt. „Z.Kękuś PPP 470 NIK o BGK B.Daszyńskiej-Muzyczki, pupili M.Morawieckiego, ABSOLUTORIUM-PRECEDENS!”. Jest dostępny na platformach Gloria.tv i Rumble – pod podanymi wyżej linkami – a także na mojej stronie internetowej www.PoPierwszePolak.pl, dedykowanej – jak kanał Po pierwsze Polak – YouTube – Mateuszowi Morawieckiemu. Zwany przez rodzinę, od dziecka „dziki”: „Arleta Zalewska: Dlaczego na Mateusza mówiliście „Dziki”? Kornel Morawiecki: Bo był narowisty. Arleta Zalewska: Czyli jaki? Kornel Morawiecki: Bo był trudnym chłopcem.” Źródło: https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/czemu-mowiliscie-na-niego-dziki-tata-premiera-bo-byl-narowisty,149,2624 w kwietniu 2023 r.. zaprezentowany przez swego nauczyciela jako – gdy był nastolatkiem, uczniem liceum – notoryczny kłamca: „Określenie “Pinokio” nie wzięło się z powietrza. Jest ono pewnym kodem kulturowym. To był notoryczny kłamca– mówi w wywiadzie dla Onetu Marek Jędrychowski, nauczyciel IX LO we Wrocławiu, który w przeszłości uczył Mateusza Morawieckiego.” Źródło: Tomasz Pajączek, “Taka jest prawda o polskim premierze”. Były nauczyciel Mateusza Morawieckiego dosadnie o swoim uczniu”; https://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/nauczyciel-morawieckiego-okreslenie-pinokio-nie-wzielo-sie-z-powietrza/8lml78v rok wcześniej, 9 czerwca 2022 r., przedstawiony Sejmowi RP przez posła, dr. n. med. Władysława Kosiniaka-Kamysza jako wymagający terapii patologiczny kłamca ,: „Jako polityk mogę pana oceniać, ale jako lekarz muszę pana zdiagnozować: pan jest patologicznym kłamcą. Proszę o odroczenie obrad, dopóki premier Morawiecki nie podda się terapii .” Poseł na Sejm RP dr n. med. Władysław Kosiniak Kamysz, Sejm RP, 9 czerwca 2022 r.; Źródła: https://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/290970F0FB88654EC125885C006D8ABA/%24File/56_b_ksiazka_bis.pdf , https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=990D92321843CDB9C125884F00368AD9&symbol=STENOGRAM_TRANSMISJA (od 13:48:26) wieczny zdrajca, manipulant, hipokryta, obłudnik, osobnik wredny, fałszywy i obrzydliwy – budzący wstręt, odrazę – z łaski i nadania adresata kopii niniejszego e-mail’a Jarosława Kaczyńskiego premier-poseł, adresat kopii niniejszego e-mail’a Żyd Mateusz Morawiecki: “Poland appoints ex-banker with Jewish roots as prime minister” /ang.„Polska mianuje byłego bankiera z żydowskimi korzeniami na premiera.” Źródło: https://www.timesofisrael.com/poland-appoints-ex-banker-with-jewish-roots-as-prime-minister/, 8 grudnia 2017 r. kontynuuje realizację jego życiowej strategii, „Po Trupach – Po pierwsze Morawiecki”. Jeździ „przedwyborczo” po Polsce, jak nakręcony rękami wymachuje – żeby manipulacje były bardziej skuteczne – i programy społeczne, zwane „plusami”, Polakom, w ekstatycznych uniesieniach, obiecuje. Skoro dr W. Kosiniak-Kamysz zdiagnozował M. Morawieckiego jako wymagającego terapii patologicznego kłamcę – a premier z nadania Jarosława Kaczyńskiego rzeczywiście ujawnia większość prezentowanych przez ekspertów cech patologicznego kłamcy – nazywanie go pato-premierem nie będzie nadużyciem, obrazą, znieważeniem, zniesławieniem itp. itd., zatem działaniem, które podwładni prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry mogliby poddać pod penalizowanie. Po Polsce jeździ też, z tą samą misją, co premier, promotor M. Morawieckiego, najwyższy rangą członek PiS/Ula, pasożyt, obrażający, kompromitujący przed światem młode Polki: „(…) Kobiety decydują się na dzieci, albo się na dzieci nie decydują. To zależy od czynników, powtarzam materialnych, ale w wielkiej mierze od tych czynników kulturowych, no i tu trzeba czasem powiedzieć też i trochę otwarcie pewnych rzeczy gorzkich. No jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do dwudziestego piątego roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie no . (…) Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnych macierzyństw, bardzo wczesnego macierzyństwa no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do dwudziestego piątego roku daje w szyje , no, he, he, to. (…).” Źródło:„Jarosław Kaczyński w Ełku o problemach polskich rodzin”; https://www.youtube.com/watch?v=em50WbrDVx4 5 listopada 2022 przez Janusza Palikota wskazany jako homoseksualista, notoryczny kłamca Jarosław Kaczyński. Zaciągany przez władze, w tym przez funkcjonariuszy/członków PiS/Ula, w imieniu Polaków dług publiczny, liczony według metodologii unijnej – stanowił (1512,2 mld zł) na koniec 2022 r. 262% dochodów budżetu państwa w 2022 r. (577,5 mld zł) / – na podstawie zatwierdzonej 7 czerwca br. przez Kolegium NIK „ANALIZY WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2022 ROKU”, str. 5 ; https://www.nik.gov.pl/plik/id,27852.pdf/ Cztery miesiące po podpisaniu przez A. Dudę, w lutym br., ustawy budżetowej na 2023 r., w czerwcu br. Rada Ministrów M. Morawieckiego złożyła jej nowelizację, zwiększając deficyt o… 35%, do 92 mld zł. Po co prezydent ustawę budżetową w ogóle podpisuje, jeśli w oka mgnieniu to, co mu premier M. Morawiecki przygotuje, tak bardzo się dezaktualizuje…? Celem ukrywania zadłużenia i ominięcia określonego art. 216.5 Konstytucji RP konstytucyjnego limitu zadłużenia, PiS/Ul Kaczyńskiego „majstruje” przy Konstytucji RP, członkowie i członkinie Ula, posłowie PiS, złożyli projekt ustawy o zmianie Konstytucji – druki sejmowe nr 2263, nr 3180 (uruchamiają nim także instytucję „domniemywacza”; trutnie będą domniemywać…). Procedują – https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2263 A póki co, zanim nas „zbankrutują”, po Polsce wojażują – Morawiecki, Kaczyński i reszta PiS/Ula – i obiecują. M. Morawiecki peroruje – i przy tym rękami wymachuje… – o dobrobycie, szczęściu. Ba, nawet godności. Tylko on wie, co zadłużanie Polaków ma wspólnego z godnością. Upadlają nas. Przekupują. Odkąd niektóre z tzw. programów społecznych – np. 800 plus – 14 maja br. ogłosił szef PiS/Ula Jarosław Kaczyński, nazywam je – czerpiąc z „Bolka”, znaczy Lecha Wałęsy – plusami ujemnymi . Dla J. Kaczyńskiego, M. Morawieckiego i reszty PiS/Ula plusy – „nabijają” im elektorat – to dla Polaków minusy, bo przecież sami je sobie opłacamy. Kaczyński z Morawieckim nie pytają nas o zgodę, czy chcemy. Wybory się zbliżają Słupki rosną. Nasz, Polaków, dług też. W zawrotnym tempie. Nie PiS/Ul Kaczyńskiego, Morawieckiego i reszta menażerii – „Menażeria”: «grupa osób, często dziwacznych lub śmiesznych»– będą nam sponsorować ich „plusy”. Źródłem ich finansowania będą redystrybuowane przez nich: a. podatki, daniny itp. ściągane od Polaków, b. długi, zaciągane w różny sposób w naszym imieniu (jeśli w okolicznościach i na warunkach, w jakich komisarki Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen i Stella Kyriakides kontraktowały dla Polaków, za pełną zgodą premiera Mateusza Morawieckiego, preparaty, zwane szczepionkami, przeciw COVID-19… tym bardziej jest się czego obawiać). Gdy po raz pierwszy przedstawiłem moje stanowisko w sprawie „plusów” prezesa PiS/Ula Jarosława Kaczyńskiego, zgotowanej mu przez jego menażerię owacji na stojąco i euforycznej reakcji notorycznego, patologicznego kłamcy, pato-premiera Mateusza Morawieckiego – patrz: „Z.Kękuś PPP 455 Kaczyński:„Sfałszowaliście wybory” 24.05 PiS zamach na Konstytucję. Wpływy *ydowskie”; https://www.youtube.com/watch?v=Dso6_Ie4iG4 23 maja 2023 – nie sądziłem jak bardzo mam rację. O tym, jak bardzo – dużo bardziej niż myślałem, niż się obawiałem – poinformował Polaków 12 lipca br., z najważniejszej w Polsce mównicy, w Sejmie RP, prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Przedstawił zatwierdzoną 7 czerwca br. przez Kolegium NIK „ANALIZĘ WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2022 ROKU” oraz opinię – po raz pierwszy nie pozytywną – w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów premiera Mateusza Morawieckiego. Podaję linki do: 1. Zatwierdzonego przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w dniu 7 czerwca 2023 r. dokumentu: „ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2022 ROKU”: https://www.nik.gov.pl/plik/id,27852.pdf 2. Retransmisji wystąpienia M. Banasia 12 lipca br., w Sejmie RP: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=9D56A15B3A53EFE5C12589E40032505F&symbol=STENOGRAM_TRANSMISJA (od 18:48:03) https://www.youtube.com/watch?v=SGEfPFIfdLo 3. Sprawozdania Stenograficznego wystąpienia M. Banasia 12 lipca br., w Sejmie RP: https://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/A781209E9F559619C12589EB0008CE8A/%24File/79_b_ksiazka.pdf (od str. 266) W „Analizie” podano m.in., str. 5,6: „- Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia kierunki zmian w systemie finansów publicznych, w wyniku których gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu . Ustawa budżetowa, w tym przede wszystkim budżet państwa, przestaje pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa. Jakkolwiek opinia NIK z wykonania budżetu nie jest pozytywna – co jest wydarzeniem bez precedensu – Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2022 r. i udzielił rządowi kłamcy Żyda Mateusza Morawieckiego absolutorium. PiS’owska minister finansów Magdalena Rzeczkowska skomentowała, niesiona właściwym menażerii J. Kaczyńskiego samouwielbieniem: „Przyjęcie przez Sejm sprawozdania w wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielenie Radzie Ministrów absolutorium jest wyrazem zaufania do naszej ciężkiej pracy – zarówno na etapie procedowania i uchwalania ustawy budżetowej na 2022 r., jak i teraz, na etapie sprawozdania z jej wykonania.” Jakże zawyżona – w kontekście Analizy NIK – samoocena pani minister. M. Rzeczkowskiej. Sejm przyjął…? PiS/Ul przyjął! Za przyjęciem uchwały głosowało 234 posłów, z tego… 226 członków partii J. Kaczyńskiego. Wybory za pasem, szef PiS/Ula obserwuje… Listy przygotowuje… W Analizie Kolegium NIK z 7 czerwca 2023 r. wskazano czynniki zniekształcające wyniki budżetu państwa oraz jednego z najważniejszych sprawców zniekształceń. Podano m.in. 1. str. 6: „Omawiając sytuację finansów publicznych w 2022 r., wskazać należy przede wszystkim, że w okresie tym nie tylko w dalszym ciągu występowała większość niekorzystnych zjawisk, zaburzających podstawowe zasady budżetowe, ale odnotowano pogłębienie skali tych problemów. Istotna część zadań państwa była finansowana ze środków ujętych nie tylko poza budżetem państwa czy ustawą budżetową, ale nawet poza sektorem finansów publicznych. Dotyczy to przede wszystkim funduszy obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego . Zarówno ich liczba, jak i łączna wartość środków którymi dysponują, a także różnorodność zadań finansowanych z tych funduszy dynamicznie wzrasta w ostatnich latach, co czynni je, przy zachowaniu odpowiednich proporcji, niejako alternatywnym budżetem, funkcjonującym poza ścisłą kontrolą i procedurami przewidzianymi dla budżetu państwa. ” 2. – str. 233: „(…) Wykazany na koniec 2022 r. deficyt budżetu państwa nie odzwierciedlał rzeczywistej nierównowagi finansów Państwa.– Najwyższa Izba Kontroli jako nieprawidłowe oceniła finansowanie zadań państwa przez fundusze pozabudżetowe obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które de facto tworzyły budżet równoległy względem budżetu państwa .” Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest była podwładna M. Morawieckiego w BZ WBK S.A., jego tam pupila (dorosła pupilka) i protegowana Beata Daszyńska-Muzyczka. Potem pochlebczyni. Plan swego sprzed lat promotora nazwała publicznie, 8 czerwca 2018 r., podczas Konferencji w uczelni o. T. Rydzyka, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (potem przemianowana na Akademię)… Biblią: „Szanowni Państwu, w dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy Plan Kwiatkowskiego. Obecnie mamy Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, plan Morawieckiego. To biblia rozwoju gospodarki .” Źródło: https://www.radiomaryja.pl/tag/konferencja-wsksim-gospodarcza-suwerennosc-video/ 8 czerwca 2018 Bezwstydna lizuska! Takich, takie – pochlebców obojga płci – lubi Mateusz Morawiecki! I miernoty – intelektualne i moralne – którymi też lubi się otaczać. O ile B. Daszyńskiej-Muzyczce należą się prawa autorskie do przypisania jej kiedyś łaskawcy, M. Morawieckiemu, autorstwa Biblii – rozwoju gospodarki – to niedługo potem, w 2020 roku, w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, biskup Antoni Długosz idąc jej tropem nazwał notorycznego, patologicznego kłamcę, Żyda Mateusza Morawieckiego (oraz wtedy także członka Rady Ministrów M. Morawieckiego, Łukasza Szumowskiego) … ewangelistą: „Obecnie dwaj przedstawiciele naszej władzy, wybranej przez większość Polaków, uobecniają charyzmat dwóch ewangelistów, piszących słowami i czynami ewangelię twojego syna. Ewangelista Mateusz, premier Morawiecki, pochyla się nad egzystencją naszego narodu, by żyło się lepiej. Z kolei ewangelista Łukasz, profesor Szumowski, jest przedłużeniem czynów Jezusa, troszcząc się o nasze życie i zdrowie. Dziękujemy Boża Matko za ich posługę.”Źródło: „Krótka historia o ewangeliście Mateuszu Morawieckim i ewangeliście Łukaszu Szumowskim”; https://www.youtube.com/watch?v=_4QkTwSsBro Mówią, że gdy Pan Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera… Mam – chrześcijanin – nadzieję, że bp A. Długosz nie konsultował zacytowanego wyżej wystąpienia z przeorem klasztoru na Jasnej Górze, że to była samowolka durnia. Co warte podkreślenia to, że to nie była nieprzemyślana, spontaniczna wypowiedź hierarchy… On to czytał, z kartki, znaczy pracował nad tym, przemyślał. Młodzi by powiedzieli, że… „odklejony”. Ludzie władzy trzymają z ludźmi władzy. We wszystkich przekrojach. Biskup A. Długosz dał dowód poparcia władzy religijnej dla władzy świeckiej, politycznej. Udzielając go dokonał… świadomej, zaplanowanej, przygotowanej – czytał z kartki – profanacji, dla wielu duchowej stolicy Polski, miejsca świętego, jednego z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego na świecie, a zarazem, od setek lat najważniejszego centrum pielgrzymkowego w Polsce. Ewangelista Mateusz Morawiecki… Przez rodzinę, od dziecka zwany „dziki” , przez swego sprzed lat nauczyciela przedstawiony jako „notoryczny kłamca”, przez dr. n. med. W. Kosiniaka Kamysza zdiagnozowany jako wymagający terapii „patologiczny kłamca”. Chory…? Bardzo dla Polaków niebezpieczny, jako premier, nawet jeśli dla bp. A. Długosza „ewangelista”. Wieczny zdrajca. Poza tym, że oczywista profanacja, to bp. A. Długosz udowodnił, że ignorant. Żyda „ewangelisty” Mateusza Morawieckiego na premiera, tak samo jak „ewangelisty” Łukasza Szumowskiego na ministra zdrowia wcale nie wybrała większość Polaków – cytat: „Obecnie dwaj przedstawiciele naszej władzy, wybranej przez większość Polaków, (…).”. Wybrał nam ich – według jego kryteriów i oczekiwań – partyjny kacyk, Jarosław Kaczyński, zaś jego wybory „przyklepał” także wybraniec J. Kaczyńskiego, na prezydenta, Andrzej Duda. Ten, co – z całą mocą! – że Polin… Znaczy, Poliniak Duda. We wspomnianym na początku niniejszego e-mail’a PPP 470 przedstawiłem m.in. dokumenty poświadczające jak „ewangelista” premier Mateusz Morawiecki razem z „ewangelistą” ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz podsekretarzem stanu w resorcie „ewangelisty” Ł. Szumowskiego, Maciejem Miłkowskim wyposażyli komisarz KE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stellę Kyriakides w prawo do negocjowania warunków dla Polaków zakupów preparatów/szczepionek przeciw COVID-19 –Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3. Tak komisarz Stella Kyriakides skorzystała, razem z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, z danej im carte blanche, że otrzymaliśmy, Polacy, preparatów do wyrzucenia, lecz … zapłacenia za nie, za kilka miliardów złotych Co potwierdził sam minister Adam Niedzielski, kreując się na bohatera, który… odmówił przyjmowania zakontraktowanych, za zgodą w.w. „ewangelistów” dostaw preparatów oraz płatności za nie. M. Morawiecki ponoć list napisał w tej sprawie do swej koleżanki przewodniczącej KE U. von der Leyen w tej sprawie. Ponoć, bo… treść tajna! Jesteśmy tuż przed wyborami, zatem media – solidarne z władzą – zamiotły sprawę pod dywan. Wszystkie, także te niby anty-PiS’owskie. Kilka miliardów złotych to zresztą betka w całej puli, na którą zadłużają – „bankrutują” – Polaków, Jarosław Kaczyński z członkami jego PiS/Ula współpracującymi z BGK Beaty Daszyńskiej-Muzyczki et consortes. We wspomnianym na początku niniejszego e-mail’a PPP 470 przedstawiłem także fragmenty wystąpienia, 12 lipca, w Sejmie RP prezesa NIK Mariana Banasia, w tym Kolegium NIK ocenę jako nieprawidłowe „finansowanie zadań państwa przez fundusze pozabudżetowe obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które de facto tworzyły budżet równoległy względem budżetu państwa .” Jeśli potraktować Rzeczpospolitą Polską jak Firmę, to mamy, Polacy, do czynienia z jej, prowadzoną przez premiera Mateusza Morawieckiego i minister finansów Magdalenę Rzeczkowską, podwójną księgowością. A także z upadkiem konstytucyjnej rangi budżetu państwa, kierowanego przez „prezesa zarządu” Mateusza Morawieckiego, „przewodniczącego Rady Nadzorczej” Andrzeja Dudę oraz ich promotora, pierwszego kadrowego Polin Jarosława Kaczyńskiego. Najbardziej winnymi tego są premier Żyd Mateusz Morawiecki z sekty/diaspory „we the people”, i prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. M. Morawiecki i B. Daszyńska-Muzyczka znają się doskonale od co najmniej dwudziestu lat, a dzisiaj pochlebczyni Mateusza Morawieckiego, od 2016 roku prezes zarządu BGK, to jego w przeszłości wielka pupila. Mateusz Morawiecki, jako wiceprezes zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. wyciągnął B. Daszyńską-Muzyczkę, w 2005 roku, „z kapelusza” – „wystrugał” – w trybie „bezrekrutacyjnym”, na dyrektora Departamentu Nieruchomości, w kierowanym wtedy przeze mnie w BZ WBK S.A. Obszarze Zarządzania Zakupami, Nieruchomościami i Kosztami / w załączeniu przesyłam skan Świadectwa Pracy z 31.10.2006 r., poświadczającego moje zatrudnienie w okresie od 01.11.2002 r. do 31.10.2006 r., w BZ WBK S.A., na stanowisku Dyrektor Obszaru Zarządzania Zakupami, Nieruchomościami i Kosztami – Załącznik 4/. Gdy w 2005 roku z pracy w BZ WBK S.A. zrezygnowała dotychczasowa dyrektor Departamentu Nieruchomości, a ja zamierzałem przeprowadzić rekrutację na powstały wakat, mój bezpośredni przełożony, dyrektor Pionu Wspierania Biznesu, członek zarządu Banku Mateusz Morawiecki… zawiadomił mnie że dyrektorem Departamentu Nieruchomości będzie Beata Daszyńska-Muzyczka. Powszechna była w Banku wiedza o słabości Mateusza Morawieckiego do Beaty Daszyńskiej-Muzyczki. Potem, gdy w 2008 roku M. Morawiecki został prezesem zarządu BZ WBK S.A. – ja zrezygnowałem z pracy w Banku w październiku 2006 r. – B. Daszyńska-Muzyczka wspinała się po kolejnych szczeblach – stanowiskach. Niewykluczone, że jak w przypadku w.w. awansu, popychana w trybie bezrekrutacyjnym przez prezesa zarządu… W 2016 roku została prezesem zarządu BGK. Także w 2016 roku, 1 kwietnia, został założony Polski Fundusz Rozwoju , któremu – kierowanemu przez przewodniczącego Rady Nadzorczej… Banku Gospodarstwa Krajowego B. Daszyńskiej-Muzyczki, Pawła Borysa – prezes NIK Marian Banaś przedstawił 12 lipca, w Sejmie zarzut – oparty na w.w. Analizie – tożsamy ze stawianym BGK, B. Daszyńskiej-Muzyczki: „Na koniec 2022 r. wystąpiła rekordowa, wynosząca 302,6 mld zł, różnica pomiędzy długiem publicznym obliczanym według metodologii unijnej a ustalanym według zasad krajowych. Różnica ta była głównie wynikiem ujmowania w długu sektora instytucji rządowych i samorządowych zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zadań państwa ze środków funduszy pozabudżetowych obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego(w szczególności: Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy i Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych) oraz zadłużenia Polskiego Funduszu Rozwoju S.A .” W przypadku Funduszu Pomocy zadłużanie odbywa się w oparciu o „przeprocedowaną” przez Sejm, Senat i A. Dudę w ciągu trzech tygodni ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przepisy tej ustawy stanowią m.in.: „Art. 14. 1. W Banku GospodarstwaKrajowego tworzy się Fundusz Pomocy,zwany dalej „Funduszem”, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 2. Prezes Rady Ministrów zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowęokreślającą w szczególności zasady dokonywania wypłat ze środków Funduszu, na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych zadań, o których mowa w ust. 1, oraz zasady zawierania porozumień, o których mowa w ust. 10. 3. Wypłaty ze środków Funduszu są realizowane na podstawie dyspozycji wypłaty składanej do Banku Gospodarstwa Krajowego przez Prezesa Rady Ministrów.” Tak się umawiają starzy, od ponad 20 lat, znajomi Mateusz Morawiecki i Beata Daszyńska-Muzyczka. Jeśli chodzi o obsługę Funduszu Sił Zbrojnych, umowę zawierają Minister Obrony Narodowej z kierowanym przez B. Daszyńską-Muzyczkę BGK. Skutki współpracy BGK w w.w. zakresie z premierem M. Morawieckim i ministrem Mariuszem Błaszczakiem wskazali: 1. Kolegium NIK w w.w. „Analizie”, 2. Prezes NIK Marian Banaś Sejmowi RP, 12 lipca br. Absolutorium wszak dla Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, głosami członków PiS/Ula jest! PiS/Ul „przyklepał upadek konstytucyjnej rangi budżetu państwa. Jakże się cieszył Mateusz Morawiecki, premier. Pato-premier (patologiczny kłamca – premier). 28 listopada 2022 r. skierowałem do prezes BGK Beaty Daszyńskiej-Muzyczki pismo /Załącznik 5/, a nim m.in. wniosek – w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej – o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej o szczegółach wypłat: 1. ile, 2. w jakich dniach, 3. w jakich kwotach, 4. na jakie cele, dokonał Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie w.w. ustawy 12 marca 2022 r. o pomocy… Prezes B. Daszyńska-Muzyczka odmówiła, pismem z 14 grudnia 2022 r. Łukasza Strzeleckiego, udzielenia mi tej informacji, a potem, roszczeniami finansowymi wobec mnie innego swego podwładnego, radcy prawnego Jakuba Wiewióra, które ten skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargą kasacyjną z 4 maja 2023 r. /Załącznik 6/, dokonała na mnie aktu zemsty… Nie jestem zaskoczony. Znam przecież Beatę-Daszyńską-Muzyczkę… Czego bym sam nie powiedział/napisał, sama dała dowód jej poziomu rozwoju intelektualnego. Zawiesiła na stronie internetowej BGK, bardzo ważny komunikat, w którym podała m.in. „- Obligacje na rzecz Funduszu Pomocy (…) „Rozpowszechnianie informacji i dokumentów zawartych na tej stronie może być zabronione lub ograniczone przez ustawodawstwo niektórych jurysdykcji. Dostępu odmawia się osobom, do których mają zastosowanie te ograniczenia w takich jurysdykcjach. PONIŻSZE INFORMACJE I DOKUMENTY NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB PRZEBYWAJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI(Z WYJĄTKIEM KWALIFIKOWANYCH NABYWCÓW INSTYTUCJONALNYCH (QUALIFIED INSITUTIONAL BUYERS) ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W ZASADZIE 144A AMERYKAŃSKIEGO USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R.), WIELKIEJ BRYTANII, KANADZIE, AUSTRALII ORAZ JAPONII (ŁĄCZNIE „PAŃSTWA PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM”) ORAZ NIE MOGĄ BYĆ ONE PRZEZ NIE PRZEGLĄDANE ANI ROZPOWSZECHNIANE. (…) WYRAŻAM ZGODĘ NIE WYRAŻAM ZGODY”, Załącznik 7; https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-inwestorskie/emisje-obligacji-bgk/obligacje-na-rzecz-funduszu-pomocy/ – zatem skierowany do obywateli innych państw, zawiesiła wyłącznie w języku polskim. Zanim do J. Kaczyński zrobił premierem, Mateusz Morawiecki, nie wiedząc, że go nakrywają w restauracji Sowa i Przyjaciela, podzielił się z współbiesiadnikami jego opinią o Polakach reagujących zgodnie z jego oczekiwaniami na spoty reklamowe BZ WBK S.A., którego był prezesem – „Ludzie są tacy głupi, że to działa. Niesamowite!” A co sądzić o wartości intelektualnej kiedyś pupili Mateusza Morawieckiego, wypromowanej pod jego „skrzydłami”, dzisiaj zadłużającej Polaków pozabudżetowo Beaty Daszyńskiej-Muzyczki… ? Mądra…? Komunikat – bardzo ważny – do obywateli państw kilku kontynentów… wyłącznie w języku polskim! A jak adresaci komunikatu Beaty Daszyńskiej-Muzyczki BGK nie nauczyli się jeszcze języka polskiego… ? Mimo w.w. niedoskonałości komunikatu Bank prezes Beaty Daszyńskiej-Muzyczki – i przewodniczącego Rady Nadzorczej, zarazem prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa pyta – Załącznik 7: „Czy ta strona była dla Ciebie przydatna?” Dla mnie tak! Wiem, że… lepiej dla mnie będzie, jeśli nie będę rozpowszechniał informacji o obligacjach emitowanych przez Bank prezes B. Daszyńskiej-Muzyczki na rzecz Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy. Szlaban! Skierowałem pismo w sprawie w.w. komunikatu do pani prezes, a kopię przesłałem do przewodniczącego Rady Nadzorczej kierowanego przez nią Banku, Pawła Borysa – Załącznik 8. B. Daszyńską-Muzyczką zachwycony prezydent Polin. Tydzień przed wystąpieniem w Sejmie RP na temat jej aktywności prezesa NIK Mariana Banasia, media informowały: „Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK otrzymała z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy nominację na Ambasadora – specjalnego przedstawiciela Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw Inicjatywy Trójmorza. To pierwsze takie wyróżnienie w Polsce i uhonorowanie rosnącego zaangażowania polskiego banku rozwoju w działania na arenie międzynarodowej.” Źródło: „Prezes zarządu BGK wyróżniona przez Prezydenta RP”; https://www.bgk.pl/aktualnosc/prezes-zarzadu-bgk-wyrozniona-przez-prezydenta-rp/5 lipca 2023 Na str. 3 „ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA I ZAŁOŻEŃ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W 2022 ROKU” autorstwa Kolegium NIK podano m.in.: „Główne wskaźniki makroekonomiczne. Dług publiczny – według metodologii unijnej: 1512,2 mld zł.” A Jarosław Kaczyński z członkami jego PiS/Ula, w tym euforyczny premier Żyd Mateusz Morawiecki, jeżdżą po Polsce i sypią obietnicami – plusami ujemnymi – jak z rogu obfitości. Przedwyborczo przekupują Polaków Skutki… Będą nas dalej zadłużać? Podwyższą podatki? Jedno i drugie…? A do tego trzecie… TERROR? Wszystko – ich PRAWO dla nas – na to wskazuje! Ustaw, projektów ustaw, których przepisy oznaczają terror przygotowali – przygotowywali od dekady szefowie PO i PiS/Ula, Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim z ich ludźmi – przeciwko Polakom, żeby nam organizować życie. Skierowałem pismo z 11 lipca do fana B. Daszyńskiej-Muzyczki, prezydenta A. Dudy, a nim – Załącznik 9: „Wniosek, na podstawie art. 126.2, art. 122.3, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o wystąpienie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przed podpisaniem ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. – według projektu prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 29 czerwca 2023 r. (Druk nr 3413) – o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, do Trybunału Konstytucyjnego, z wnioskiem w sprawie zgodności tej ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w tym z przepisami Rozdziału X Konstytucji, Finanse Publiczne.” Chodzi o ustawę według przyjętego przez PiS/Ul entuzjastycznie – owacja na stojąco, skandowanie „Jarosław, Jarosław, Jarosław…”– pomysłu J. Kaczyńskiego o zwiększeniu od stycznia 2024 r. świadczenia na dziecko z 500 zł do 800 zł. Dotychczas wymiar finansowy świadczenia, ok 40 mld zł rocznie. Po wejściu w życie ustawy … 64 mld zł. Jeśli A. Duda podpisze… wzrosną obroty sklepów wielkopowierzchniowych i Produkt Krajowy Brutto. Z którego spora część… „wyjeżdża” z Polski. Co więcej, nie dość, że nas potężnie zadłużają nasi władcy z ekipy premiera (pato-premiera; uzasadnienie patrz tekst powyżej) Żyda Mateusza Morawieckiego, to gospodarują naszymi zasobami w sposób tak przedstawiony przez Kolegium NIK na str. 26, 27 w.w. Analizy z 7 czerwca 2023 r.: „(…) 96. „Oprócz najważniejszych nieprawidłowości, wymienionych na początku niniejszego rozdziału, do istotnych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli planowania i wykonania budżetu państwa w 2022 r. zaliczyć należy, między innymi: (…) − nieuzasadnione zerwanie lokaty terminowej dysponenta Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na kwotę 6000 mln zł na trzy dni przed jej zapadalnością, w wyniku czego utracono przychody w kwocie 31,9 mln zł;” Dysponentem Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych był minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak. Za którym, tak by to wynikało z jego publicznych wypowiedzi, nieprzerwana fala sukcesów. Przedstawionym w niniejszym e-mail’u tematom dedykowałem w.w. PPP 470. Już po około 4 godzinach po opublikowaniu YouTube go usunął, z wyjaśnieniem dla mnie: “ Usunęliśmy Twój film z YouTube Cześć Po pierwsze Polak, nasz zespół sprawdził Twoje treści i uznał, że naruszają one te zasady: zasady dotyczące nieprawdziwych informacji medycznych. Usunęliśmy z YouTube te filmy: Film: Z.Kękuś PPP 470 NIK o BGK B.Daszyńskiej-Muzyczki, pupili M.Morawieckiego, ABSOLUTORIUM-PRECEDENS! Zdajemy sobie sprawę, że to przykra wiadomość, ale chcemy, aby serwis YouTube był bezpiecznym miejscem dla wszystkich użytkowników. Jeśli treści są niezgodne z naszymi zasadami, usuwamy je. Jeżeli uważasz, że popełniliśmy błąd, możesz zgłosić odwołania, a my przyjrzymy się Twoim treściom jeszcze raz. Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji.” W jaki sposób Twoje treści naruszają nasze zasady. YouTube nie zezwala na publikowanie treści dotyczących szczepionki przeciw COVID-19, które są sprzeczne z opiniami ekspertów lokalnych instytucji zdrowia publicznego lub Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Jak wpłynie to na Twój kanał Twój kanał ma teraz jedno ostrzeżenie. Nie możesz przesyłać filmów, publikować wpisów ani transmitować na żywo przez jeden tydzień. Drugie ostrzeżenie spowoduje zablokowanie przesyłania treści na dwa tygodnie. Uzyskanie trzech ostrzeżeń w ciągu 90 dni spowoduje trwałe usunięcie Twojego kanału. (…) Pamiętaj, że jeśli Twój kanał ma ograniczony dostęp do funkcji YouTube, nie możesz używać innego kanału, aby ominąć te ograniczenia w świetle Warunków korzystania z usługi jest to uznawane za próbę ominięcia zabezpieczeń i może doprowadzić do zamknięcia Twojego konta i wszystkich należących do Ciebie kanałów. Pozdrawiamy Zespół YouTube.” Żenada… YouTube znowu w służbie premiera Żyda Mateusza Morawieckiego. Sprawdźcie Państwo, proszę, rzetelność YouTube, tj. czy zasadnie przedstawił mi zarzut publikacji „nieprawdziwych informacji medycznych.”, czy w PPP 470 są informacje medyczne o preparatach/szczepionkach przeciw COVID-19. Wcześniej YouTube usunął 5 moich filmów na podstawie zasad ustalonych pod zarządem kuzynki Mateusza Morawieckiego, Żydówki Susan Wojcicki – Załącznik 10. Premier Mateusz Morawiecki wyszczepił – do 21 lipca br. – co najmniej jeden raz, 22.876.348 Polaków preparatami przeciw COVID-19 . Trzeba mieć nadzieję, że wie, czym… Bo minister zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej nie wie! Gdy skierowałem wniosek do ministra Adama Niedzielskiego, żeby mi podał jakie GMO są preparatach przeciwko COVID-19 dopuszczonych do stosowania wobec Polaków, polecił mi, żebym się zwrócił o wyjaśnienie do producentów preparatów. Znaczy… nie wie Adam Niedzielski. Z woli premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudy i szefa PiS/Ula Jarosława Kaczyńskiego minister od Polaków zdrowia. Na mnie sprawiający wrażenie beztroskiego kretyna. Straty – zarobki korporacji, w tym głównie niemieckiej BioNTech Manufacturing GMBH i amerykańskiej Pfizer Inc. kierowanej przez greckiego Żyda Alberta (Abrahama) Bourlę – z winy w.w. „ewangelistów” ponosimy, według oświadczeń ministra A. Niedzielskiego dla mediów, w kwocie kilku… miliardów złotych. Pamiętacie Państwo euforycznego, zachęcającego nas do szczepień premiera Mateusza Morawieckiego… Jak machał wtedy rękami…? Jak kłamał, że preparaty – zwane szczepionkami – w 95 procentach skuteczne. Dzisiaj tak samo rękami wymachuje, przekonując nas do programów społecznych PiS, plusów ujemnych. Sami płacimy – i będziemy płacić – za to, czym nas obłudni redystrybutorzy płaconych przez nas podatków i zaciąganych na nasze konto długów szczodrze obdarowują. Czy my to kiedykolwiek spłacimy…? Myślę, że nie. Uważam, że nas, Polaków, świadomie „bankrutują” – perswadując, że… godnościowo, dla nas i naszych dzieci szczęścia, dobrobytu – socjaliści, Żyd Jarosław Kaczyński, Żyd Mateusz Morawiecki z jego lizusami i miernotami. Wydaje się, że PiS/Ula strategia, to „po nas choćby potop”. W tym premier M. Morawiecki w swoim stylu… „po trupach”. Premier pato… Prezydent A. Duda – z całą mocą! – że Polin, przeto też jakieś poważne odchylenie od normy, dla funkcjonariusza publicznego Rzeczypospolitej Polskiej. Taka, w obecności Żydów rabinów – w tym pierwszego rabina w Polsce Michaela Schudricha – i małżonki Żydówki, Agaty-Kornhauser-Dudy, matki córki Żydówki, teza prezydenta źle wróży „bankrutowanym” Polakom. Oby nie miała się okazać samospełniającą się przepowiednią niezłomnego… wiarołomcy. A może wszystko już jest przesądzone… ? Z poważaniem, Zbigniew Kękuś Załączniki: 1. Uchwała nr 114/2020 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2 2. Minister Zdrowia, WMM.080.6.2020.PK, pismo ministra Łukasza Szumowskiego z 13 sierpnia 2020 r. 3. Ministerstwo Zdrowia, WMM.080.6.2020.AN, pismo podsekretarza stanu Macieja Miłkowskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. do Komisarza UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stelli Kyriakides 4. Bank Zachodni WBK S.A., 930041341-6512, Świadectwo Pracy Z. Kękusia z 31.10.2006 r. 5. Pismo Z. Kękusia z dnia 28 listopada 2022 r. do prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Beaty Daszyńskiej-Muzyczki 6. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział II, sygn. akt II SA/Wa 180/23, Skarga Kasacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2023r., o sygn. II SA/Wa 180/23 odrzucającego skargę 7. Bank Gospodarstwa Krajowego, „Obligacje na rzecz Funduszu Pomocy”; https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-inwestorskie/emisje-obligacji-bgk/obligacje-na-rzecz-funduszu-pomocy/ 8. Pismo Z. Kękusia z 17 lipca 2023 r. do prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Beaty Daszyńskiej-Muzyczki 9. Pismo Z. Kękusia z 11 lipca 2023 r. do prezydenta Andrzeja Dudy 10. Filmy Z. Kękusia usunięte przez YouTube z kanału Po pierwsze Polak YouTube „ – To dobrze, jeżeli my, ludzie, „we the people”, prawda, a zwłaszcza „we, the people” w Niemczech, w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania. Bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, da się zreperować.”Mateusz Morawiecki, w:Michał Krzymowski, Wojciech Cieśla, „Morawiecki i przyjaciele – taśma wicepremiera”, „Newsweek”. 1-7.02.2016, s. 17 – 19 Kierowany do 16 lutego 2023 r. przez kuzynkę prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Żydówkę Susan Wojcicki, YouTube usunął z kanału Po pierwsze Polak: I. W dniu 19 lipca 2023 r., opublikowany przeze mnie 19 lipca 2023 r. film pt. „Z.Kękuś PPP 470 NIK o BGK B.Daszyńskiej-Muzyczki, pupili M.Morawieckiego, ABSOLUTORIUM-PRECEDENS!”; jest dostępny na Platformach: 1. Gloria.tv – https://gloria.tv/post/M83yxh17S7n72uHXpdoQMCcnM , 2. Rumble – https://rumble.com/v30zy8e-z.kku-ppp-470-nik-o-bgk-b.daszyskiej-muzyczki-pupili-m.morawieckiego-absolu.html II. W dniu 17 lutego 2023 r., opublikowany przeze mnie 12 lutego 2023 r. film pt. „Z.Kękuś PPP 444 A.Niedzielski nie wie o GM0 w szc*epionk@ch. A.Dudo jest Konwencja o Godności Ludzi”; jest dostępny na Platformie Gloria.tv – https://gloria.tv/post/2URiqmoKch16Ciu9cztwgyoVS III. W dniu 17 grudnia 2022 r., opublikowany przeze mnie 16 grudnia 2022 r. film pt. „Z.Kękuś PPP 431 Wyjaśni Polakom min. A.Niedzielski, jakie GMO są w $zczepi0nkach przeciw C0\/lD-19 ”; jest dostępny na Platformie Gloria.tv – https://gloria.tv/post/3obW888o1ArZ3x8QeFg1d7UDE#40 IV. W dniu 17 lipca 2022 r., opublikowany przeze mnie 1 lipca 2022 r. film pt. „Z.Kękuś PPP 397/3 Kolektyw: Morawiecki, Harari, Schwab, WHO. Karmienie, dojenie.. Mord założycielski” ; jest dostępny na Platformie Gloria.tv – https://gloria.tv/post/vFo6uRYh23Rq4gfEZRKHradW8 V. W dniu 18 maja 2022 r. opublikowany przeze mnie 2 czerwca 2021 r. film pt. „Z.Kękuś Polacy do doszczepenia 🙁 Do kłamcy Morawieckiego roszczenia 🙂 Stawiam, że Novavax”; jest dostępny na Platformie CDA pt. „MEGA MATERIAŁ – Z. Kękuś PPP 322 Polacy do doszczepienia 🙁 Do kłamcy Morawieckiego roszczenia 🙂 Stawiam, że Novavax 03 06 2021r”– https://www.cda.pl/video/768858004 VI. W dniu 28 czerwca 2021 r. opublikowany przeze mnie 8 czerwca 2021 r. film pt. „Dr Z.Kękuś PPP 323 Czym Morawiecki szczepi 2,5 mln dzieci… „Ambasador” Suchański/CEO. Kto to rząd?”;jest dostępny na Platformie BitChute – https://www.bitchute.com/video/Z0rdByD2RtmJ/ „(…) Dotrzymam obietnic, jestem człowiekiem niezłomnym .” – Źródło: „Pierwsze orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. “Jestem człowiekiem niezłomnym”; https://wiadomosci.onet.pl/kraj/pierwsze-oredzie-prezydenta-andrzeja-dudy-jestem-czlowiekiem-niezlomnym/vscpt2 6 sierpnia 2015 r. […] Read more…
19 lipca, 2023Dostojnik państwowy, samozwańczy Super Lider, Jarosław Gowin mówił, że „ojczyzna dwóch narodów”, w tym 7ydowskiego, a 7ydów uważa za starszych braci w wierze. A. Duda – prezydent – mówi, że Polin. Ponadto wyklucza. Nie jest lekko Polakowi w Polin… Mimo wszystko dożyłem emerytury. Dzielę się zatem, Polak, doświadczeniami i wiedzą. W tym PPO Odpowiadam także Panu Wojciechowi Jankowskiemu – Normandia Brygadasiwaka-YouTube. Uruchomiłem stronę PoPierwszePolak.pl. Może nie usuną. Syn Ukraińca Adam Bodnar, już nie jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich… […] Read more…
13 lipca, 2023Były nauczyciel Mateusza Morawieckiego dosadnie o swoim uczniu. Morawiecki z Kaczyńskim nas przekupują. Kto jest największym posiadaczem polskiego długu? Liczba urodzeń w Polsce najmniejsza od II wojny światowej. Ciekaw jestem, czy podsunięty nam przez Kaczyńskiego na prezydenta Andrzej Duda uczyni zadość – w naszym i przyszłych pokoleń interesie – i skieruje ustawę o 800 Plus do Trybunału Konstytucyjnego. Przed podpisaniem. A generalnie, to to PPP jest o GODNOŚCI! […] Read more…
13 lipca, 2023Bardzo popularna w mediach społecznościowch Katarzyna Szewczyk powiedziała w opublikowanym 21 września 2022 r. na kanale Grzegorz Kusz Agent Specjalny – YouTube m.in.: „Mam jeszcze jedną informację teraz wam do przekazania. Ona jest bardzo trudna do tego, żeby ją ubrać w słowa. Dlatego wybaczcie jeśli będę się w tym plątać. Dlatego teraz będzie rebus. Miałam możliwość spotkać się z osobami z bardzo wysokich szczebli pewnej grupy, która, której przewodzi Natalia, Alicja, Tomek i Ola. To jest taka grupa, w której osoby, które z tej grupy pochodzą przywodz, dowodzą tą grupą. To są, ci ludzie są tacy sami jak my. Mimo że są w tej zgrai. I mają wgląd w różne dokumenty. I dla wielu może to być szokująca informacja, dla wielu już oczywista, bo sami ją wydedukowali. Ta grupa, czyli jeszcze raz powtórzę Natalia, Alicja, Tomek i Ola, to grupa która teoretycznie według wielu ma nas chronić, którą pragniemy, żeby tutaj się rozgościła na naszym terytorium, oni także posiadają swoje agendy. I w tej rozpisce jest deadline, jest 2024 rok, do którego właśnie ta grupa, czyli Natalia, Ala, Tomek i Ola mają spowodować, że Polacy zostaną powołani do broni i staną do wojny, militarnej. (…) Ale z innych źródeł również wiem, tych, którzy tutaj w sercu mają bardzo duży patriotyzm, że na czele polskich wojsk i nas nie stanie polski generał. (…).” Źródło: „WIELKA TRANSFORMACJA, czyli CZAS ZMIAN cz.1 – Katarzyna Szewczyk | 212”;    • WIELKA TRANSFORMA…   21 września 2022 r. Deadline to ostateczny termin. Rozwiązanie rebusa K. Szewczyk to NATO, a NATO to – North Atlantic Treaty Organization, tj. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli… „grupa która teoretycznie według wielu ma nas chronić, którą pragniemy, żeby tutaj się rozgościła na naszym terytorium”. To znaczy, nie wszyscy pragniemy. Ale są tacy, którzy pragną bardzo, bo… teoretycznie według wielu – Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak itd. itp. – ma nas chronić. Wywiad z K. Szewczyk ma ponad 1.200.000 wyświetleń. Zaniepokojony informacją podaną przez K. Szewczyk, nie wykluczając realizacji groźby, którą przedstawiła, pismem sprzed ponad pół roku, z 8 stycznia 2023 r., skierowanym do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry złożyłem wniosek o przeprowadzenie przez Prokuratora Generalnego mającego na celu: 1.ustalenie źródeł informacji Katarzyny Szewczyk o tym, że: 1.do 2024 roku: „Polacy zostaną powołani do broni i staną do wojny, militarnej.”, 2.„na czele polskich wojsk i nas nie stanie polski generał.” 2.ustalenie rzeczywistego zagrożenia dla Polaków/Polski wojną militarną wszczętą z przyczyn podanych Katarzynie Szewczyk przez jej źródła, 3.ustalenie, czy Polakom grozi wojna militarna ze strony NATO. Z. Ziobro wypchnął zgłoszoną mu przeze mnie sprawę nie tylko z Prokuratury Krajowej – do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach (prokurator Iwona Maciołek), a ta do Komisariatu Policji I w Katowicach (sierż. Katarzyna Sokół-Woźniak) – ale także ze świadomości… Nie otrzymałem z Prokuratury Krajowej odpowiedzi. Natomiast kierowana przez prokuratora Sławomira Barnasia Prokuratura Rejonowa Katowice-Południe w Katowicach doręczyła mi przed kilkoma dniami postanowienie z 28.04.2023 r. sierż. Katarzyny Sokół-Woźniak, zatwierdzone 11.05.2023 r. przez prokurator Iwoną Maciołek, w sprawie… nie złożonego przeze mnie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Doręczono mi je z pouczeniem, że przysługuje mi, jako… pokrzywdzonemu, prawo do jego zaskarżenia. Nie przestają mnie zaskakiwać podwładni korpusu nieskazitelnych charakterów – każdy prokurator musi być nieskazitelnego charakteru – któremu szefuje Zbigniew Ziobry. Gdy składam zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, nie są rozpoznawane, a gdy pytam, dlaczego, informują mnie, że… zostały rozpoznane. Znaczy kłamią. Gdy nie składam, wymyślają je sobie, rozpoznają, wydają postanowienie, przysyłają mi je z pouczeniem, że mogę je – jako pokrzywdzony – zaskarżyć. Ponieważ w.w. wnioski, które skierowałem do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry nie zostały rozpoznane, a zagrożenie przedstawione przez Katarzynę Szewczyk uważam za wielce realne, większe niż by się to wielu wydawało, skierowałem te same do Andrzeja Dudy – na podstawie art. 126. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.” Jeśli zaś chodzi o panie, sierż. Katarzynę Sokół-Woźniak i prokurator Iwonę Maciołek, skierowałem wnioski do ich najwyższych rangą przełożonych o poddanie ich procedurze adekwatnej do ujawnionego przez nie – finansowane z budżetu państwa – potencjału intelektualnego. Znaczy badaniom… […] Read more…
10 lipca, 2023W dniu 6 lipca, po godz. 08:00 odebrałem przesyłkę listową poleconą z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Otworzyłem ją ok. 09:30. Zawierała wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu… 6 lipca, o godz. 09:00. Miałem być przesłuchiwany w sprawie z mojego zawiadomienia o niesłusznym pozbawieniu wolności, ze skutkiem śmiertelnym, 33-letniego Rumuna Claudiu Crulica. Złożonym w KP IV w Krakowie 6 lipca pismem usprawiedliwiłem niestawiennictwo. Zapowiedziałem moje stawiennictwo, w dniu 11 lipca. Będę przesłuchiwany w kilku sprawach. […] Read more…
7 lipca, 2023Od 17 lat, tj. od wiosny 2006 roku, informuję funkcjonariuszy publicznych demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach, że nie ja umieszczałem w Internecie materiały – uznane przez autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach za znieważające inne autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach, w tym wśród nich najpotężniejszy, guru, byłego, m.in., rzecznika praw obywatelskich Żyda prof. Andrzeja Zolla – o których umieszczanie mnie oskarżyła 12 czerwca 2006 roku prokurator Radosława Ridan, za co mnie potem skazał sędzia Tomasz Kuczma wyrokiem z 18 grudnia 2007 r., a po uchyleniu skazującego mnie wyroku, od nowa ścigała, przez 5 lat sędzia Beata Stój, żeby finalnie umorzyć postępowanie, 15 marca 2016 r., z powodu… ustania karalności czynów. Amoralne to, nieetyczne, ale sprytne, a co dla nich najważniejsze, to skuteczne. Bo ostatecznie sędziowie Sądu Najwyższego, Andrzej Stępka, Małgorzata Wąsek-Wiaderek i Jacek Błaszczyk przypisali mi w sierpniu 2020 r. sprawstwo „przestępstw”. Co z tego, że mają, od operatorów internetowych, dowody, że nie ja i nie w Krakowie – jak mnie przypisali – lecz w Warszawie. Dowody do nich nie przemówiły. W przypadku A. Zolla gromada w.w. życzliwych mu sługusów w prokuratorskich i sędziowskich przypisała mi nawet sprawstwo „przestępstwa”, które według nauczania od kilkunastu lat… samego A. Zolla nigdy nie było przestępstwem. Kafka przy nich – w tym A. Zollu, który mnie dwukrotnie obciążył zeznaniami – wysiada… Zawiadomiłem nad wyraz życzliwego, od kwietnia 2006 roku, moim prześladowcom, nieskazitelnego charakteru – jak wszyscy prokuratorzy w Polsce, z mocy ustawy Prawo o prokuraturze – ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, o moim zamiarze stawiennictwa w dniu 19 lipca br. w Prokuraturze Krajowej, ul. Postępu 3, w Warszawie, celu stawiennictwa oraz działaniu, które zrealizuję – jeśli zajdzie po temu potrzeba – żeby go osiągnąć. Andrzej Duda – prezydent – już gdy był posłem mnie najwyraźniej wykluczył… Gdy został prezydentem wyjaśnił, kto to według jego „doktryny” wykluczeni. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje wykluczania obywateli. Ale Duda mówi, że Polin… […] Read more…
7 lipca, 2023Donald Tusk wyparł ze świadomości, że był – przed tym zanim dał dyla z Polski – premierem. 4 czerwca, w Warszawie powiedział: „– Chcemy Polski wolnej, praworządnej, bezpiecznej, uczciwej, czystej, zielonej, samorządowej i europejskiej. Jestem gotów swoje życie poświęcić, żeby Polska była taka jak w tych siedmiu punktach.” Przymilał się też Polakom, pytał: „Jak to możliwe, że najlepsi ludzie na świecie mają najgorszą władzę na świecie?” Złożył uroczyste ślubowanie:„Chcę tu przed wami dzisiaj złożyć naprawdę uroczyste, solenne ślubowanie. Idziemy do tych wyborów po to, by zwyciężyć, po to by rozliczyć, po to, by naprawić ludzkie krzywdy, i po to, żeby w konsekwencji, pojednać polskie rodziny. Ślubuję wam, możecie to nazwać ślubowaniem Tuska, jeśli wam się to ślubowanie podoba. (…) I ślubuję wam to rozliczenie. Ci wszyscy, którzy zostali przez nich skrzywdzeni, tysiące, setki tysięcy Polek i Polaków straciło pracę, straciło możliwość awansu, wyjechało, bo nie było w stanie znieść tego, co się dzieje.” Należący do Microsoft Network msn.pl skomentował słowa byłego premiera D. Tuska jako poruszające. Kogo poruszyły, to poruszyły. Mnie skłoniły do przypomnienia… Były premier Donald Tusk wcale nie musi dla nas, cośmy – cytat: „najlepsi ludzie na świecie” – poświęcać życia… Wystarczy – po to, żeby Polska była bezpieczna, praworządna, uczciwa – był konsekwentny, spójny, czyli, żeby rozliczył siebie samego, i w ramach „żalu za grzechy”, „pokuty” odszedł – na zawsze – z polityki. W niniejszym PPP prezentuję jak doprowadził do likwidacji w 2009 roku największych polskich stoczni, Stoczni Gdynia SA i Stoczni Szczecińska Nowa sp. z o.o., ze skutkami w postaci utraty pracy przez tysiące Polek i Polaków, oraz – jak wspominają stoczniowcy – wyjazdu wielu z nich z Polski i samobójstw niektórych. Wspominają też, że: „Rząd Platformy wyciągnął jednak do stoczniowców rękę. Zaproponowano im przebranżowienie na florystów lub psich fryzjerów.” Pytajcie Polacy Donalda Tusk, gdy podczas jego promocyjnego, przedwyborczego objazdu Polski odwiedza Państwa, o okoliczności, w których doprowadził do likwidacji stoczni w Gdyni i Szczecnie i dlaczego nie interweniował w Komisji Europejskiej w ich – i pracujących w nich „najlepszych ludzi na świecie” – obronie, nie odwołał się, od decyzji Komisji Europejskiej w sprawie stoczni, jak odwołała się Francja, co byli stoczniowcy wspominają: „Rząd Donalda Tuska od decyzji Komisji Europejskiej się nie odwołał i rozpoczął proces likwidacji stoczni. – Była przyjęta specjalna ustawa stoczniowa kompensacyjna, która powinna nazywać się likwidacyjną, ale wtedy bano się oddźwięku społecznego. (…). Tymczasem od podobnej decyzji Komisji Europejskiej odwołała się Francja. Europejski Trybunał Stanu uznał, że pomoc rządu dla największej francuskiej stoczni w Saint-Nazaire była legalna. Stocznia działa tam do dziś.” Źródło: „Historia upadku największego zakładu w Szczecinie — Stoczni Szczecińskiej”; https://szczecin.tvp.pl/44786368/historia-upadku-najwiekszego-zakladu-w-szczecinie-stoczni-szczecinskiej […] Read more…
4 lipca, 2023Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik Grzegorz Dolecki chyba nie kliknął… W rejestr… Postanowiłem, że sprawdzę jaką wiedzę posiada minister finansów Magdalena Rzeczkowska w zakresie kwoty wypłaconej przez Polaków w 2022 roku – oraz umieszczonej w budżecie państwa na 2023 r. – beneficjentom ustawy według projektu Donalda Tuska, gdy był premierem, po wprowadzeniu której w życie „Warszawska Gazeta” informowała w wydaniu z 21-27 sierpnia 2015 r. m.in.: „Izraelska gazeta potwierdza!!! Będziemy płacić renty 50 tysiącom obywateli Izraela za zbrodnie Niemców i Sowietów, 20 milionów złotych miesięcznie, prawie ¼ miliarda rocznie! Uchwała został przygotowana i przegłosowana przez polski Sejm. (…) – Rząd polski wprowadził ustawę i ci, którzy urodzili się w Polsce i mogą udowodnić, że są ofiarami nazistowskich lub sowieckich represji otrzymają miesięczną rentę w wysokości 100 euro – przypomina lub raczej donosi „Jerusalem Post” z 14 bm. czyli z 2 Elul 5775. (…) Utworzono nową kategorię poszkodowanych, tj. tych, którzy „doznali szkody na terenach należących do Polski”; że do świadczeń kwalifikuje się każdy mieszkający w Izraelu, kto ucierpiał podczas okupacji sowieckiej do roku 1956, czyli także bandyta z UB lub KBW postrzelony przez żołnierza wyklętego; że rząd RP, w tym MSZ, włączył się do antypolskiej polityki historycznej Żydów i Niemców.” – Źródło: Krzysztof Baliński, „Skandal! Sejm dopuścił do antypolskiej ustawy”; „Warszawska Gazeta”, Nr 34 (427), 21 – 27 sierpnia 2015, str. 1, 26 – 27 Teraz to już dużo więcej niż 100 euro miesięcznie. Przypominam także, nawiązując do obietnicy J. Kaczyńskiego z 14 maja 2023 r. w sprawie 800+ i euforycznej nań reakcji premiera z żydowskimi korzeniami Mateusza Morawieckiego – a także wielu członków gromady J. Kaczyńskiego – że minister finansów w ich – M. Morawieckiego i jego promotora J. Kaczyńskiego – rządzie Magdalena Rzeczkowska, pytana niespełna 7 miesięcy wcześniej, 27 października 2022 r., o spekulacje dotyczące waloryzacji 500 Plus i wprowadzenia w to miejsce programu 800 Plus, powiedziała: „– Absolutnie nie. Nie ma takiej przestrzeni i nie ma takich planów. Mamy inne wyzwania: obronność, bezpieczeństwo energetyczne i finansowe Polaków. To są priorytety. – Pierwsza broni nie złożę. Będę walczyć o to, by finanse Polski były stabilne. Będziemy proponować takie rozwiązania, które dla polskich finansów są bezpieczne – zaznaczyła.” Źródło: Będzie 800 Plus? Jasna odpowiedź minister finansów – 27 października 2022 […] Read more…
20 czerwca, 2023Rezerwuję sobie prawa autorskie do określenia „Kaczyńskizm”…Prezes PiS J. Kaczyński posiłkując się swoimi posłami i kiedyś podsuniętym nam przez niego na prezydenta A. Dudą korzystają z autorskiego pomysłu Radosława Sikorskiego z 2014 roku: „Ty, ja uważam, że można zaje…ć PiS komisją specjalną w sprawie Macierewicza. (…) Można zrobić dwuletni cyrk. I niech się tłumaczą. (…).J. Kaczyńskiemu się spodobało, i teraz korzysta. Zmienił nazwę, zmienił tempo prac.Ustawę – nazywaną lex Tusk – podpisał A. Duda. Tłumaczy – się – że w interesie publicznym, dla dobra Rzeczypospolitej.Komisja nazywa się Państwowa – do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.Pierwszy raport ma opublikować do 17 września br. Tuż przed wyborami parlamentarnymi, które mają się odbyć w jednym z terminów: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.Sondaże pokazują, że Polacy nie chcą Komisji Kaczyńskiego i jego ludzi.Co z tego? Kaczyński chce, ze swymi ludźmi.W sprawie lex Tusk stanowisko przedstawili rząd USA – oświadczeniem rzecznika Departamentu Stanu M. Millera – i wystąpieniem 29 maja w TVN.24 ambasadora Marka Brzezinskiego.Jakby się martwili o dalszy przebieg kariery politycznej stypendysty rządu USA w 1993 roku Donalda Tuska.M. Brzezinski nawet pogroził Polakom. Przypomniał, po co są w Polsce żołnierze – jak mówiła 14 stycznia 2017 r. także stypendystka rządu USA, tyle, że z 2004 roku Beata Szydło – „najlepszej, najsilniejszej, najwspanialszej armii świata”. Powiedział: „Bronimy naszych sojuszników, nie patrząc na to, kto wygrywa w wyborach, to kwestia wyboru ludzi danego kraju. Ale gdy nasi żołnierze są rozmieszczani, to są rozmieszczani, aby bronić wspólnych wartości, takich jak demokracja, praworządność, wolność wyborów, uczciwość wyborów, prawa człowieka i wolność mediów. To są fundamentalne, kluczowe wartości, które sprawiają, że amerykańscy żołnierze służą poza granicami kraju, i nie wolno o tym zapominać.”Dziwi brak reakcji premiera M. Morawieckiego na wtrącanie się władz USA w nasze sprawy. 3 września 2021 r. mówił przecież odważnie: „Walczyliśmy o praworządność i demokrację podczas strasznych lat komunizmu, ale mamy znacznie dłuższą tradycję demokratyzmu i nie chcemy być pouczani przez nikogo z Europy Zachodniej, czym jest demokracja, czym jest praworządność, ponieważ wiemy to najlepiej”.To było pod adresem wypowiedzi Włocha. Selektywna odwaga premiera? W relacji z sojusznikiem… ruki po szwam?!A. Duda zaś aluzju poniał i… wybił lex Tusk kilka zębów. Może zadowolił sojusznika. Może…Prezydencka sekretarz M. Paprocka twierdzi, że decyzje A. Dudy spójne.No, nie wiem… Powołają Komisję, wybiorą szefa, napracują się – podzielą Polaków – opublikują raport… A co będzie, gdy Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że lex Tusk niekonstytucyjna?Bo A. Duda podpisał, ale skierował do TK.Ja uważam, że dużo ważniejsze od ustaleń wątpliwej konstytucyjnie „ruskiej komisji” byłoby dla Polaków:I.jak najszybsze opublikowanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – A. Duda – Aneksu do Raportu z Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych,II.jak najszybsze opublikowanie przez premiera Mateusza Morawieckiego, któremu – Żydowi, zdiagnozowanemu jako patologiczny kłamca – stawiane są, publicznie, zarzuty współpracy w przeszłości ze STASI, jego oświadczeń lustracyjnych,III.powołanie Państwowej Komisji do spraw badania wpływów żydowskich na:1.bezpieczeństwo wewnętrzne Polaków,2.bezpieczeństwo zewnętrzne Polaków,3.sytuację gospodarczą Polakóww okresie od 6 lutego 1989 r. (początek obrad Okrągłego Stołu), ew. od 1945 roku, do dnia powołania Komisji.Skierowałem wnioski w w.w. sprawach do właściwych adresatów.Natomiast do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua skierowałem wniosek, żeby wezwał bezczelnego ambasadora Z. Brzezinskiego, żeby ten wyjaśnił Polakom, czy rząd USA przeprowadzi interwencję militarną w Polsce, w przypadku ewentualnego sprzecznego z ich oczekiwaniami potraktowania przez „ruską komisję” ich kiedyś stypendystę, D. Tuska.Rzeczywiście ważnymi tematami przewidywanymi przez pomysłodawców w.w. Państwowej Komisji niech się zajmie Prokuratura.Póki co, prokuratorzy Z. Ziobry, coraz to bronią częstego sprawcę czynów wyczerpujących znamiona przestępstw, premiera M. Morawieckiego tezą, że on… nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych.Też by się jakaś KOMISJA przydała….Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak”proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl […] Read more…
13 czerwca, 2023„Rząd Stanów Zjednoczonych jest zaniepokojony przyjęciem przez polski rząd nowych przepisów, które mogą być nadużywane do ingerowania w wolne i uczciwe wybory w Polsce”. Chodzi o tzw. „lex Tusk” i „ruską komisję”. Są zaniepokojeni o dalsze losy ich stypendysty z 1993 roku? Głos w sprawie zabrał też ambasador USA w Polsce M. Brzezinski. Wyjaśnił, przy okazji, po co są rozmieszczani żołnierze amerykańscy… Żeby bronić wspólnych wartości. Podał jakich: demokracja, praworządność, wolność wyborów, uczciwość wyborów, prawa człowieka i wolność mediów. Będą nadzorowali wybory w Polsce…? D. Tusk zaś złożył wyciągniętym przez siebie na ulice Warszawy sympatykom uroczyste ślubowanie. Nieprzymuszony! Ja, ani trochę nie zdziwiony. Tyle razy już Tusk ślubował… Co do Polaków relacji z D. Tuskiem, moja dla Państwa rekomendacja: „róbcie Państwo, jak uważacie, ale uważajcie, jak robicie”. Tusk już pokazał Polakom, co potrafi… . Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak” proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl […] Read more…
13 czerwca, 202325 kwietnia br., po przyjęciu przez Radę Ministrów premiera Mateusza Morawieckiego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026 (WPFP), wiceminister finansów Piotr Patkowski odpowiadał na pytanie „Rzeczpospolitej”: „dlaczego deficyt, który w tym roku przewidywany jest na ok. 150 mld złotych, nie zmierza do zera w kolejnych latach.?” W przyjętej kilka tygodni później, 9 czerwca br. przez Radę Ministrów premiera Mateusza Morawieckiego nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 rok przyjęto „deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. nie większy niż 92 mld zł.” 58 mld zł różnicy! Jak on – premier Mateusz Morawiecki – to zrobił…? W tak krótkim czasie! Będzie… zmiana Konstytucji?! Dzisiaj zaciągane długi spłacać będziemy my i przyszłe pokolenia. Spytałem go premiera Mateusza Morawieckiego – m.in. – jaka jest kwota państwowego długu publicznego i jaka jego struktura według wierzycieli. Jak go znam, nie odpowie. Wie, że jego podwładni z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prokurator, sędzia i… demokracja go wyzwolą. . Sympatyków kanału “Po pierwsze Polak” proszę o SUBSKRYBCJĘ na http://www.vlav.pl […] Read more…

Ostatnie wpisy:

Po Pierwsze Polak

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.”

Konstytucja 3 maja 1791 r.

„Polska jest ojczyzną dwóch narodów, jest ojczyzną narodu polskiego
i jest ojczyzną narodu żydowskiego,
i nikt nigdy tej prawdy z historii Polski nie wymaże.”

Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, poseł na Sejm RP Jarosław Gowin, 8 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Po Pierwsze Polak
Po Pierwsze Polak

Jan Matejko – Konstytucja 3 maja.

Nazywam się Zbigniew Kękuś.
Jestem mieszkańcem Krakowa. Posiadam tytuł doktora nauk ekonomicznych.
Autorzy Konstytucji 3 maja 1791 r. słusznie wskazali, że „Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.”
Administrator strony internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uczynił tę zasadę ustrojową nawet mottem strony.
Mamy wszak, Polacy, problem… J. Gowin odkrył, w marcu 2018 r. – tj. zanim popadł w depresję – prawdę o dwóch narodach, dla których Polska jest ojczyzną.
Z którego woli bierze początek nasza, Polaków, władza?
Moja wiedza i osobiste, od kilkunastu lat, doświadczenia, nie pozostawiają wątpliwości… Tego drugiego.
Niniejszą stronę internetową – Po Pierwsze Polak.pl – dedykuję, tak samo jak uruchomiony w grudniu 2017 r. kanał Po pierwsze Polak – YouTube, mojemu w przeszłości przełożonemu i koledze z pracy w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska) Mateuszowi Morawieckiemu, od grudnia 2017 roku Prezesowi Rady Ministrów.
Gdy w okresie od listopada 2002 r. do października 2006 r. pracowaliśmy razem w BZ WBK S.A. – Mateusz Morawiecki był członkiem zarządu, dyrektorem Pionu Wspierania Biznesu, ja, jego podwładnym, dyrektorem Obszaru Zarządzania Zakupami Nieruchomościami i Kosztami – Bank wprowadził i realizował strategię Po Pierwsze Klient.
Z doskonałymi efektami dla wszystkich klientów – zewnętrznych i wewnętrznych – Banku oraz dla Banku, jego wyników.
Przypomniałem o Po Pierwsze Klient byłemu bankierowi z żydowskimi korzeniami Mateuszowi Morawieckiemu, gdy został premierem, a już jako wicepremier dawał kolejne dowody wykorzystywania urzędu do realizowania dla niego strategii najważniejszej: „po pierwsze Morawiecki”.
Nie pomogło…
Koń, jaki jest, każdy widzi. Żal patrzeć. Robi się coraz groźniej.
Na PoPierwszePolak.pl będę umieszczał pisma, które kieruję, w interesie społecznym i – skonfrontowany od kilkunastu lat, nie z mojej winy, z autorytetami moralnymi o nieskazitelnych charakterach, co mną rządzą, organizują mi życie – prywatnym, do WŁADZY, oraz filmy publikowane na Po Pierwsze Polak – YouTube lub, gdy będą, jak zdarzało się w przeszłości, stamtąd usuwane, na innych kanałach.

Zbigniew Kękuś

Ostatnie wpisy: